Marie Terezie – zakladatelka moderní monarchie

přednáška | 19. 4. 2017 od 18 hod.

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Přednášející: Doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vláda Marie Terezie nebyla jen dobou národního obrození. Historik Ivo Cerman nám připomene, že za vlády Marie Terezie proběhla řada modernizačních reforem, které měly za cíl upevnit osvícenskou absolutní monarchii. Reformy vzdělání však vpustily do našich zemí myšlenky společenské smlouvy, lidských práv a náboženské tolerance a daly tak podnět k demokratizačním tendencím, které panovnice vůbec nezamýšlela. Přednáška bude spojena s projekcí unikátních dobových obrazových památek, které byly zveřejněny v nové knize „Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti“.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu