SVÁTKY KONZUMU, Vánoce v Československu v 50. – 80. letech 20. století

Přednáška | 8. 12. 2016 v 18:00 hodin

Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Zveme Vás na přednášku doc. PhDr. Martina France, PhD. z Masarykova ústavu a archivu AV ČR. Přestože někteří komunističtí radikálové v meziválečné éře zavrhovali vánoční svátky jako buržoazní a jejich slavení nemělo přímou obdobu v Sovětském svazu, Vánoce i v období 1948-1989 zůstaly patrně nejslavenějším svátkem u nás. Vládnoucí moc se ale snažila odstranit jakékoliv stopy náboženského nádechu této události a zejména na počátku padesátých let se snažila nahradit Ježíška Dědou Mrázem. Tento pokus sice neuspěl, ale přesto se podařilo prohloubit sekulární ráz Vánoc a zdůraznit jejich pojetí jako svátků konzumu a hojnosti. Proto se také kladl mimořádný důraz na zásobování předvánočního trhu. Význam Vánoc v dané době dobře ilustruje fakt, že jedno z klíčových politických jednání – zasedání ÚV KSČ na přelomu let 1967-1968 bylo přerušeno s odůvodněním, že členky ÚV by nestačily včas dokončit přípravy na vánoční oslavy. Přednáška z cyklu, který zaštítil prof. Vratislav Doubek, PhD.

Vstupné plné 40,- Kč, snížené 20,- Kč. Součástí vstupného je i prohlídka vánoční výstavy.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu