Časopis Český kras 2008

Časopis Český kras rok 2008 XXXIV

Listovat časopisem můžete černými šipkami. Vyzkoušet můžete i vyhledávání.

 

Obsah

Geologie, speleologie a historie

 Karel Žák, Radoslava Schmelzová, Jaroslav Hlaváč, Libor Gottfried, Radim Urbánek, Jiří Bruthans, Ivo Světlík, Martin Majer

Mlýn v Kodě – přírodovědné, historické a technické aspekty

 Michal Kolčava, Jeroným Zapletal

Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007 – 2008 v Českém krasu

 

 Zoologie

 František Šifner

Faunistické údaje o druzích čeledi výkalnicovitých (Scathophagidae, Diptera) ve vybraných národních parcích, chráněných krajinných oblastech a jiných lokalitách v České republice

 Botanika

 Jeňýk Hofmeister, Jan Hošek

Výzkum vlivu lidské činnosti na biodiverzitu lesních ekosystémů Chráněné krajinné oblasti Český kras

 Pavel Špryňar, Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán

Vycházka za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Berouna do Srbska

 Pavel Špryňar

Botanická exkurze ze Zdic na Koukolovu horu

 Krátké zprávy a zprávy z akcí

 Vladimír Lysenko

Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25 000

 Jiří Kvaček, Petr Kraft, Josef Pšenička, Oldřich Fatka, Michal Mergl, Vojtěch Turek

Geopark Barrandien

 Petra Přidalová

Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopic 26. – 30. května 2008

 Pavel Špryňar

Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti

 Karin Kriegerbecková, Josef Ryzec

Výstava v Muzeu Českého krasu „Beroun Lughnasadh 2008“

 Ivana Macháčková, Barbora Kailová

Příběhy sbírkových předmětů

 Markéta Bahníková

Muzejní noc 2008

 Karin Kriegerbecková

Výstava „Homo Berounensis“ v Muzeu Českého krasu

 Viktor Sýkora

Anotace zajímavé regionální literatury

 Karel Žák

Errata k Českému krasu XXXIII (2007)

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu