Muzeum vydalo časopis Český kras

|

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje, vydalo 36. ročník časopisu Český kras.

Vydání se uskutečnilo za plné finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň. Děkujeme!

Děkujeme také členům redakční rady, za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je  vydáván nepřetržitě od roku 1976 a  uveřejňuje především původní práce zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy, recenze a anotace a další drobné příspěvky.
Autory článků letošního ročníku jsou opět přední čeští odborníci na daná témata. Jmenujme například Prof. RNDr. Pavla Bosáka, DrSc., RNDr. Karla Žáka, RNDr. Václava Cílka, CsC (všichni Geologický Ústav AV ČR), RNDr. Petra Budila, PhD. (Česká Geologická Služba – Praha), a z muzejních pracovníků: RNDr. Petru Přidalovou, Mgr. Barboru Kailovou, Mgr. Danu Hradilovou a Mgr. Štěpána Raka.
„Letos upozorňujeme především na článek Dr. Žáka a kolektivu o historii mostních staveb v Berouně a na komplexní zpracování pěnovců v Kodě od autorského tandemu Kovanda – Juřičková ….  “ říká o právě vydaném časopisu jeho výkonný redaktor Mgr. Štěpán Rak.
Časopis je možné zakoupit na pokladně Muzea Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87) v ceně  60Kč nebo zaslat na dobírku (60Kč + cena dobírky) po objednání na reditel(zavináč)muzeum-beroun.cz. Více o obsahu aktuálního ročníku na http://muzeum-beroun.cz/ceskykras10/. Informace o předchozích ročnících najdete na http://muzeum-beroun.cz/prehledclanku/.

Časopis Český kras rok 2010 XXXVI
Obsah
Geologie, paleontologie
Jiří Kovanda, Lucie Juřičková
Měkkýši pěnovců v Kodě (Český kras)
Jan Peršín, Petr Budil
Ordovik na klasickém nalezišti Praha – Libeň
Štěpán Rak, Petra Přidalová, Jaroslav Marek
Zkameněliny z kolekcí významných sběratelů ve sbírkách MČK Beroun
Karel Žák, Václav Cílek, Alžběta Danielisová, Jaroslav Hlaváč, Jaroslav Kadlec, Tomáš Kyncl, Petr Pokorný, Ivo Světlík
Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání vývoje nivy Berounky
Archeologie, historie
Karel Žák, Dana Hradilová, Tomáš Kyncl, Ivo Světlík
Příspěvek k historii mostních staveb v Berouně: nález zbytků dřevěného mostu z doby Karla IV.
Barbora Kailová
Poklady muzejních knihoven
Krátké zprávy
Martin Lang
Muzeum Středních Brd ve Strašicích -  nové obecní muzeum s regionálním posláním
Karel Žák
K sedmdesátce Vladimíra Lysenka
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu