Svět mechanické hudby aneb zlaté časy automatofonů

výstava | 12. 11. - 12. 4. 2015, vernisáž 12. 11. v 17 hodin

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Program vernisáže:

  • 16:00-17:00 Vystoupení flašinetářů před Jenštejnským domem, neformální prohlídky výstavy pro mladší návštěvníky
  • 17:00 Slavnostní zahájení výstavy za účasti předsedy Společnosti přátel mechanické hudby a mnoha dalších hostů

Ne všichni byli obdařeni talentem pro to, aby se mohli věnovat hře na hudební nástroj. Možná i kvůli tomu usilovalo mnoho konstruktérů o to, aby vytvořili speciální přístroj, který by dokázal na hudební nástroj zahrát, aniž by bylo potřeba větší míry zručnosti.

Výstava ukáže skleněné i kovové zvonkohry, píšťalové i citerové hrací hodiny, flašinety, různé hrací předměty  a mnohem více. Návštěvníci se seznámí s vývojem mechanických hudebních strojů v českých zemích od 18. až do 20. století.

Rozšířená anotace výstavy

- Autor výstavy -

Mgr. Patrik Pařízek

- Realizace -

Jan Bondra, Mgr. Dana Hradilová, Jiří Junek, Lada Lieblová, Ivana Macháčková, Mgr. Patrik Pařízek, RNDr. Petra Přidalová, Lenka Pukančíková, Jana Sklenářová, Dušan Švrček, DiS.
a Jiřina Zelenková

Response code is 404
fotografie z vernisáže: Zdeněk Zůna, Michal Kosprd

Poděkování náleží
Janě Borecké, Michaele Císařové, DiS., RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D, Mgr. Márii Kudelové, Mgr. Kateřině Noře Novákové, Zdeňce Palatové, Franzisce Dianě Phipps Sternbergové, Aleně Vyskočilové, Bc. Petru Balogovi, Janu Bondrovi, Pavlu Dušánkovi, Dott. Emanueli Gadaletovi, Janu Hochsteigerovi, Mgr. Miloši Klikarovi, Bc. Liboru Knížkovi, PhDr. Janu Luštincovi, Lukáši Pařízkovi, Henrimu Noubelovi, Davidu Rameymu, Ladislavu Slukovi, Mgr. Janu Štěpánkovi, Ing. Antonínu Švejdovi, Jiřímu Volnému, Wayneu Wolfovi a mnoha dalším bez jejichž pomoci a cenných rad by nebylo možné výstavu uspořádat.

Na výstavě spolupracovali
soukromí sběratelé, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Městské muzeum Polná, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Národní muzeum – České muzeum hudby, NPÚ – správa státního zámku Hořovice, Národopisné muzeum Plzeňska – Západočeské muzeum v Plzni, Severočeské muzeum v Liberci, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Zámek Častolovice a D.C. Ramey Piano Company.

Informace o bariérovosti
Výstava se nachází v přízemi a v 1. patře.
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup do přízemí bezbariérovým vchodem (739 832 876, produkce@muzeum-beroun.cz. Děkujeme za pochopení.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu