Jarmila Novotná: Operní diva

výstava | 27. 1. - 10. 4. 2016

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

PRO VELKÝ ÚSPĚCH JE VÝSTAVA JARMILA NOVOTNÁ:OPERNÍ DIVA PRODLOUŽENA DO 30. DUBNA 2016.

Zámek Liteň z.s., IČ 22752391, Liteň č.ev. 1, P.S.Č. 267 27, www.zamekliten.cz


Putovní výstava o životě Jarmily Novotné se vydává napříč republikou; první zastávkou je Muzeum Českého krasu v Berouně, kde bude zahájena tuto středu

V Praze, 26. ledna – Jen necelý měsíc poté, co nejslavnější operní kostýmy proslulé české sopranistky, významné světové osobnosti a velké vlastenky Jarmily Novotné opustily výstavní prostory pražského Obecního domu, zrodil se další výstavní projekt, v jehož středobodu stojí tato žena – Putovní výstava o životě Jarmily Novotné s týmž titulem Jarmila Novotná: Operní diva. První zastávkou výstavy, jež přiblíží život a kariéru jedné z nejzářivějších hvězd 20. století v českých městech, je – ne náhodou – Muzeum Českého krasu v Berouně, kde bude k vidění od 27. ledna do 10. dubna. Toto středočeské město se totiž nachází jen několik málo kilometrů od někdejšího milovaného domova Jarmily Novotné, obce Liteň. Iniciátorem výstavy je nezisková organizace Zámek Liteň, z.s., která se u nás dlouhodobě věnuje oživení odkazu a popularizaci jména této legendární pěvkyně. Spolupořadatelem její první zastávky je Muzeum Českého krasu, p. o.

Výstava nabídne jedinečnou sondu do osobního i uměleckého života Jarmily Novotné prostřednictvím velkoformátových fotografií, zachycujících její nejslavnější operní kostýmy pocházející z Metropolitní opery v New Yorku, a její původní portréty, dokazující šarm a neodolatelnost pěvkyně při ztvárnění těchto rolí. Vedle životopisných údajů součástí přehlídky a nástinem umělecké kariéry Jarmily Novotné jsou také sbírkové předměty pocházející z muzejní sbírky neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., doplněné dalšími unikáty ze sbírek Muzea Českého krasu, p. o. a z depozitáře Státního zámku Hořovice, jež byly zapůjčeny při příležitosti berounské výstavy. Pro zájemce budou v rámci doprovodného programu připraveny umělecké workshopy, besedy či přednášky se zajímavými hosty. Bližší informace o termínech budou průběžně zveřejňovány na www.zamekliten.cz a na www.muzeum-beroun.cz.

Projekt navazuje v pozměněné podobě na unikátní výstavu originálů operních kostýmů zapůjčených z archivu Metropolitní opery v New Yorku, která se uskutečnila v pražském Obecním domě od září 2015 do ledna 2016. „Výstava v Obecním domě v Praze se setkala s výrazným zájmem nejen ze strany veřejnosti – jen během čtyř měsíců ji zhlédlo na 13 000 návštěvníků! – ale také institucí a měst. Rozhodli jsme se proto vyhovět jejich zájmu a výstavu v obměněné podobě představit po Berouně i v dalších městech České republiky a usilujeme rovněž o její prezentaci v zahraničí. V současné době jednáme o jejím umístění také v Ostravě a s institucemi, jako jsou Senát České republiky, Národní divadlo, Národní divadlo Brno, HAMU, Česká centra v zahraničí a další,“ pochvaluje si rostoucí zájem o osobnost Jarmily Novotné ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň, z.s., Ivana Leidlová. Putovní výstava je první z aktivit Festivalu Jarmily Novotné 2016, který organizace již pátým rokem pořádá.

Česká sopranistka Jarmila Novotná (1907–1994) patří k nejzářivějším zjevům světové operní scény 20. století. Během své kariéry zpívala po celém světě, především ve Vídni, Berlíně, Salcburku či Miláně. Domovskou scénou se jí stala Metropolitní opera v New Yorku, kde účinkovala plných šestnáct sezon ve významných úlohách. Vždy elegantní a přitažlivá žena měla tucty obdivovatelů a ctitelů, jejímu charismatu podléhali slavní umělci, neodolal mu ani T. G. Masaryk či Hollywood. Sama však vždy upřednostňovala svou pěveckou dráhu. V roce 1931 se Jarmila Novotná provdala za Jiřího Daubka, podnikatele a spolumajitele velkostatku v Litni nedaleko Berouna. Zámek Liteň se stal pro ni novým domovem, který ale kvůli emigraci musela opustit hned dvakrát, naposledy v roce 1948 na dlouhých 40 let. To bylo také důvodem, proč ve své vlasti upadla téměř v zapomnění. Zemřela v New Yorku, ale spolu se svým manželem je pochována v rodinné hrobce v Litni.

Putovní výstava o životě Jarmily Novotné se nyní poprvé prezentuje v různých galeriích a výstavních prostorech. Nezapomenutelné role Mařenky v Prodané nevěstě, Violetty ve Verdiho Traviatě, Mimi v Bohémě, Manon ve stejnojmenné Massenetově opeře nebo Cherubína z Figarovy svatby či Oktaviána z Růžového kavalíra přiblíží na velkých formátech jak dobové portréty Jarmily Novotné, tak fotografie kostýmů, jež pro tyto role pěvkyně během své kariéry oblékala a nechala si je šít na vlastní náklady. Originály těchto kostýmů byly zapůjčeny z archivu Metropolitní opery v New Yorku pro podzimní výstavu v Obecním domě.

Návštěvníci výstavy se o slavné umělkyni rovněž mnohé dozvědí díky přehledné časové ose, zachycující údaje o jejích místech působení a dalším dobovém kontextu jejího života a také prostřednictvím přehlídky sbírkových předmětů. Z muzejní sbírky, o niž pečuje Zámek Liteň, z.s., se jedná například o ukázky korespondence Novotné, jako je děkovný dopis od prezidenta Beneše, dopis od prezidenta Eisenhowera nebo manželky prezidenta Roosevelta Eleanor, dále výběr rekvizit Jarmily Novotné, které byly součástí role Prinz Orlofsky v Netopýru, programy k filmům, v nichž si zahrála (Požár v opeře, Frasquita, Kozák a slavík), ale také předměty vážící se k působení rodu Daubků v Litni (rodová pečeť, ex libris G. A. Daubka).

Expozice v berounském Muzeu Českého krasu pak bude obohacena předměty z vlastních sbírek muzea a také některými artefakty, které se podařilo pro účel výstavy zapůjčit: „Návštěvníci si mohou prohlédnout například dřevoryt tzv. Čechovny, domu správce panství na zámku v Litni (1993) výtvarníka Tomáše Šmejkala, pocházející ze sbírek našeho muzea. Další zajímavostí, jež bude k vidění, je sádrový model sochaře Jana Maria Korbela z roku 1942, podle něhož byla vyhotovena bronzová busta Jarmily Novotné, umístěná od roku 1997 na schodišti Národního divadla v Praze. Státní zámek Hořovice nám pro výstavu laskavě zapůjčil soubor nábytku (stůl, židle a dětskou kolébku) ze zámku Liteň, který byl rodině Jarmily Novotné zabaven po roce 1948,“ láká ke zhlédnutí historička Muzea Českého krasu, p. o. a kurátorka výstavy, Dana Hradilová. Výstava bude doplněna promítáním dokumentu České televize s názvem Vzpomínka na Jarmilu Novotnou (2007).

Informace k jednotlivým zastávkám výstavy, doprovodnému programu a o životě Jarmily Novotné jsou dostupné na www.zamekliten.cz. a na https://www.facebook.com/FestivalJarmilyNovotne.


Zámek Liteň, z.s.

Nezisková organizace Zámek Liteň, z.s., založená Ivanou Leidlovou na počátku roku 2012, si dala za cíl obnovit a pozvednout jméno a odkaz Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků. Zámek Liteň organizuje multižánrový Festival Jarmily Novotné, vytvořil a pečuje o muzejní sbírku, podporuje a iniciuje vznik nových autorských počinů, podporuje mladé umělce a obnovuje kulturní památky v areálu zámku Liteň. Organizace mimo jiné vydala reedici memoárů Jarmily Novotné Byla jsem šťastná, spolupodílela se na vydání hudebního CD Jarmily Novotné Opera Recital, organizuje mistrovské pěvecké kurzy pro mladé pěvce, v roce 2014 pořádala Open air koncert Pocta Jarmile Novotné za účasti Jiřího Bělohlávka a světově uznávaných českých operních pěvců.

V roce 2013 Zámek Liteň, z.s. inicioval a financoval osmnáctiměsíční mezinárodní historický výzkum a vydání knihy o Jarmile Novotné pod vedením historika, spisovatele a scenáristy Pavla Kosatíka. Hlavním výstupem tohoto výzkumu, stejně jako vrcholnou událostí Festivalu Jarmily Novotné 2015 je historicky první monografie o Jarmile Novotné s názvem Baronka v opeře.

Festival Jarmily Novotné 2016, který se koná již pátým rokem, zahájí Putovní výstava o životě Jarmily Novotné s názvem Jarmila Novotná: Operní diva, jež bude představena v různých městech České republiky. Po loňském úspěchu se také letos v rámci festivalu Pražské jaro 2016 uskuteční pěvecký koncert s podtitulem Pocta Jarmile Novotné, tentokrát se sopranistkou Martinou Jankovou. Další ročník mistrovských kurzů se bude soustředit na klasický zpěv pod vedením sopranistky Kateřiny Kněžíkové a rozšiřovat o obor barokního zpěvu v čele s Markétou Cukrovou a korepetitorský obor pod dohledem klavíristy Zdeňka Klaudy. Vedle těchto aktivit plánuje Zámek Liteň, z.s. v letošním roce uspořádat víkendový program různých hudebních žánrů v zámeckém areálu v Litni nebo podpořit vznik dokumentu o životě Jiřího Suchého k příležitosti jeho 85. narozenin.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Barbora Dušková

Tel.: 777 854 650

E-mail: barbora.duskova@gmail.com
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu