Pravěký detektiv

Objevování pravěké minulosti pro školy i děti s doprovodem | duben – říjen

Na program je nutné se objednat - probíhá v Geoparku Barrandien (venkovní expozice muzea)

Děti a studenti se naučí základy odhalování minulosti z hornin a sami na různě starých kamenech z okolí objeví pestrou geologickou minulost Berounska – několik pravěkých moří, sopky, řeky a třeba i vysoké pohoří nebo důkazy zalednění.

Geolog seznámí účastníky s kameny, jejich rozmanitostí a typickým vzhledem hornin ze sopek, řek, pobřeží i jezer či moří. Proto nejsou třeba žádné vstupní znalosti věd o Zemi. Stačí, když si účastníci vybaví a logicky propojí dosavadní znalosti přírody – k tomu jim geolog pomůže například vhodně kladenými dotazy nebo pomocí názorných obrázků či modelů.

I menší děti se tak naučí, jak číst minulost z kamenů, aniž by bylo potřeba zmiňovat názvy hornin. Starší děti mohou v běžných kamenech z okolí objevit nečekané důkazy a souvislosti dramatických geologických procesů a prakticky si tak osvojit či prohloubit látku o neživé přírodě přímo ve vztahu k našemu regionu.

Program probíhá ve venkovní expozici hornin Geopark Barrandien (umístěné ve dvoře muzea v centru Berouna) v období od dubna do října.

Standardní délka programu cca 90 minut. Konkrétní průběh a náročnost programu jsou vždy přizpůsobeny věku a schopnostem účastníků. Případný specifický obsah i délka programu mohou být přizpůsobeny po dohodě s lektorem.

Propagační leták ke stažení

Stáhnout propagační leták.
Součástí letáku je i pomůcka pro pedagogy ve formě pravěké časové osy vývoje Barrandienu.

Cílová skupina

Program je určený pro 1. a 2. stupeň základní školy i pro střední školy. Pro menší děti může být prvním seznámením s místními kameny, pro ty starší pak opakováním a praktickým osvojením učiva. Samostatně se mohou objednat i jinak organizované skupiny – například tábory apod.

Program je vždy přizpůsoben věku a schopnostem účastníků (po vhodné přípravě byl v rámci jeho vývoje ve zjednodušené podobě úspěšně absolvován i předškoláky). Programu se mohou v předem vypsaných termínech samostatně zúčastnit i děti s doprovodem – v případě zájmu sledujte kalendář akcí muzea.

Geopark Barrandien

Venkovní expozice představuje horniny z několika pravěkých moří, řek i sopek. Je tak dokladem pestré minulosti a rozličných pravěkých prostředí se spoustou hádanek. Pro doprovodný program tak poskytuje zcela ideální zázemí.

Objednání

Na program je třeba se předem objednat.
Telefon: 601 374 208, 311 624 101
E-mail: produkce@muzeum-beroun.cz

Ohlasy:

Výjimečná spolupráce lektora se školou nám umožnila vytvořit komplexní měsíční projekt, jehož výstupem je orientace dětí v etapách vývoje Země a jejich typických obyvatelích, vzniku hornin a jejich rozlišování, pohybu kontinentů atd. Zpětná vazba od rodičů je velmi pozitivní. Jsou velmi překvapeni, jak si děti zapamatovaly učivo, které si sami pamatují z druhého stupně nebo dokonce ze střední školy.

Samotná prezentace byla velmi názorná – 3D modely Země, pohybu kontinentů, demonstrace vzniku hornin, velmi srozumitelný obrázkový klíč k určování usazených a sopečných hornin, reálné ukázky a „čtení“ z kamenů, video ukázky navazující na výklad. Společně s přípravou před návštěvou považuji za velmi srozumitelné i pro první stupeň, dokonce i pro naše předškoláky, kteří přišli z exkurze také nadšeni.

Lektorovi i celému muzeu moc děkujeme za připravený program.
Markéta Bosáková
Školy HLÁSEK, Hlásná Třebaň


Chtěli bychom poděkovat za velmi zajímavou exkurzi do Geoparku Barrandien. Pan Mgr. Bokr zaujal naše žáky svým výkladem a zajímavou formou jim přiblížil původ hornin. Děti aktivně spolupracovaly a jako odměnu si mohly najít i část zkamenělého živočicha. Těšíme se na další spolupráci.
Za žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Hýskov
Mgr. Iveta Kohoutová a Mgr. Jarmila Piskáčková

Fotografie
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu