Poslední den příjmu přihlášek do výběrových řízení na volné pracovní pozice je 13. 5.

|

Poslední den příjmu přihlášek do výběrových řízení na volné pracovní pozice je 13. 5. Vybraní uchazeči budou následně pozváni k ústnímu pohovoru.

Bližší informace a přihlášky k výběrovému řízení jsou ke stažení zde:

Kurátor společenskovědních sbírek, vedoucí Muzea Hořovicka

Kurátor společenskovědních sbírek

Vedoucí návštěvnického provozu_produkční, propagační a kulturně-výchovný pracovník

Pokladní, průvodce, úklid_nepravidelná výpomoc

Výstavář, správce budov, údržbář, bezpečnostní referent, požární preventista, řidič




| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu