Výstava: Divadlo jako touha

Výstava - Beroun | 7. února – PRODLOUŽENO do 30. dubna 2023

V Muzeu Českého krasu je k vidění nová komorní výstava s názvem Divadlo jako touha a podtitulem Ochotnické spolky na Berounsku.

Návštěvníka provede kouzelným světem amatérského divadla v regionu a jeho proměnami během 19. a 20. století. Je zaměřena na Berounsko a Hořovicko, kde vznikly jedny z nejstarších divadelních spolků v českých zemích.

Na výstavních panelech uvidíte mimo jiné reprodukce dobových plakátů, divadelních programů a fotografií z jednotlivých představení. Zajímavostí je např. vyjádření rakousko-uherské cenzury, které bylo třeba k uvedení hry v 2. pol. 19. století. Prohlédnout si můžete také titulní stranu hry Berounské koláče, která byla napsána speciálně pro místní ochotníky. Seznámíte se s minulostí různých divadelních spolků v Berouně a jejich vůdčími osobnostmi. Zjistíte, kde v roce 1812 vznikl nejstarší ochotnický spolek v Čechách a jakou hru napsal K. J. Erben pro místní občany. Dozvíte se, které venkovské divadelní spolky působí až dodnes.

Panelovou část výstavy poskytl Státní okresní archiv Beroun, vystavené předměty pocházejí ze sbírek muzea. Vystaveny jsou např. poválečné loutky či části loutkového divadla z nedalekých Hostomic. Obrazovou část výstavy si můžete prohlédnout také on-line na stránkách berounského archivu.

Jako doprovodný program k výstavě si můžete na pokladně muzea sami vyrobit vlastní loutku (50 Kč/osoba)


Muzeum Českého krasu

Husovo nám. 87

Beroun

7. února – 5. března 2023 (prodlouženo do 16. dubna 2023)

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu