TZ výstava Divadlo jako touha – 7. 2. 2023

Tisková zpráva |

TISKOVÁ ZPRÁVA

Beroun 6. února 2023

Výstava přibližuje minulost ochotnického divadla na Berounsku

V Muzeu Českého krasu je k vidění nová komorní výstava s názvem Divadlo jako touha a podtitulem Ochotnické spolky na Berounsku.

Návštěvníka provede kouzelným světem amatérského divadla v regionu a jeho proměnami během 19. a 20. století. Je zaměřena na Berounsko a Hořovicko, kde vznikly jedny z nejstarších divadelních spolků v českých zemích.

Na výstavních panelech uvidíte mimo jiné reprodukce dobových plakátů, divadelních programů a fotografií z jednotlivých představení. Zajímavostí je např. vyjádření rakousko-uherské cenzury, které bylo třeba k uvedení hry v 2. pol. 19. století. Prohlédnout si můžete také titulní stranu hry Berounské koláče, která byla napsána speciálně pro místní ochotníky. Seznámíte se s minulostí různých divadelních spolků v Berouně a jejich vůdčími osobnostmi. Zjistíte, kde v roce 1812 vznikl nejstarší ochotnický spolek v Čechách a jakou hru napsal K. J. Erben pro místní občany. Dozvíte se, které venkovské divadelní spolky působí až dodnes.

Panelovou část výstavy poskytl Státní okresní archiv Beroun, vystavené předměty pocházejí ze sbírek muzea. Vystaveny jsou např. poválečné loutky či části loutkového divadla z nedalekých Hostomic.

Obrazovou část výstavy si můžete prohlédnout také on-line na stránkách berounského archivu.

7. února – 5. března 2023

Muzeum Českého krasu

Husovo nám. 87

Beroun

2023-02-07 TZ výstava Divadlo jako touha – ke stažení

S pozdravem

Mgr. Vlastimil Kerl

pracovník propagace, PR a marketingu

vedoucí oddělení návštěvnického provozu

Muzeum Českého krasu, p.o.

Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
telefon: 601 374 208

www.muzeum-beroun.cz
propagace@muzeum-beroun.cz

www.facebook.com/muzeumberoun

www.facebook.com/geoparkbarrandien
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu