Muzeum připomene výročí města výstavou

pozvánka | 750 let města Berouna

Muzeum Českého krasu, p.o., se k oslavám 750letého jubilea města připojí výstavou Verona, Beraun, Beroun, která bude v muzeu probíhat od  22. 4. do 28.9. 2015. Výstava realizována za finanční podpory města Beroun představí návštěvníkům geologické, paleontologické, archeologické, archivní a muzejní památky, které jsou nejen dokladem dlouhé berounské historie, ale zároveň i pramenem jejího poznání. Svým rozsahem a rozmanitostí to bude první výstava svého druhu o Berouně, před 50 lety dostaly k výročí 700 let první písemné zmínky prostor archiválie spojené s nejstarší historií města.

Jubilejní výstava je bilancí odborné práce berounského muzea za dobu víc jak 120 leté existence v oblasti sbírkotvorné, dokumentující, ochranné, prezentační a vzdělávací se vztahem k městu Berounu. K vidění budou exponáty, které měly svou výstavní premiéru již na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 – buben Národní gardy z roku 1848, portrét berounské měšťanky Terezie Řehořovské (1853 – 1900), akvarel Hugo Ullika Poslední bašta v Berouně z roku 1861 atd. Dále budou vystaveny originální vyobrazení vedut měst ze 17. a 18. století, umělecká díla zachycující dnes již neexistující místa v Berouně, výrobky berounských řemeslníků, propagační materiály berounských průmyslových podniků, doklady kulturního, náboženského, sportovního a politického života města. Své místo budou mít na výstavě i archiválie zapůjčené z berounského archivu. K prehistorii budou odkazovat zkameněliny a horniny z prvohorních moří nalezené v katastru obce. Archeologické nálezy doloží nejstarší historii města, pro zajímavost budou připojeny i nálezové okolnosti. Vzhledem k množství dochovaného materiálu si budou moci návštěvníci prohlédnout i materiály spojené s přípravou oslav před 50lety (propagační materiály,  plakáty, výtvarné návrhy na jubilejní odznak).

Pro příležitost vernisáže výstavy Verona, Beraun, Beroun připravil soubor Pilsen Brass Jubilejní fanfáru 1965 složenou k 700. jubileu města Berouna hudebním skladatelem Janem Schneeweisem.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu