Rozhovor s Ivanou Leidlovou

|

Ivana Leidlová křísí zašlou slávu operní divy Jarmily Novotné

Až do 10. dubna je možné v Muzeu Českého krasu navštívit výstavu o světově známé operní pěvkyni a herečce Jarmile Novotné. Iniciátorkou výstavy byla ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň, z.s. Ivana Leidlová, která organizuje k výstavě i doprovodný program. V úterý 9. února se v muzeu konala přednáška o životě a kariéře. Jarmily Novotné. Vedla ji Ivana Leidlová, filmová historička Markéta Nedvědová hovořila o filmech a rolích, které v nich Jarmila Novotná ztvárnila a nechyběly ani četné ukázky z filmů.

Před zahájením přednášky jsem požádala Ivanu Leidlovou, původně úspěšnou bankéřku, o rozhovor.

Co Vás přivedlo k založení neziskové organizace Zámek Liteň, z.s.  a k popularizaci života a umění Jarmily Novotné?

Dýchla na mne ta neopakovatelná atmosféra a chtěla jsem se dozvědět víc o původních majitelích i jejich osudech. Velice mě zaujala osobnost Jarmily Novotné, o které se v republice moc nevědělo. Rozhodla jsem se to změnit.

Co jste pro to musela udělat?

Nejdříve jsem si přála, seznámit se synem Jarmily Novotné Jiřím (Georgem) Daubkem. Chtěli jsme se s manželem panu Daubkovi mladšímu jen představit a dozvědět se, jestli má k tomuto místu nedaleko Karlštejna nějaký vztah, jestli si pamatuje na dětství, které tu částečně strávil. Vydali jsme se za ním do Ameriky. Mysleli jsme, že se bude jednat o takovou zdvořilostní schůzku, při které se mu představíme a získáme potřebné informace. Brzy jsme však našli společnou řeč a spřátelili se. To byl základ pro moji práci. Už při cestě domů jsem se rozhodla pozvat George Daubka do Litně. Tak nějak vznikl nápad na hudební Festival Jarmily Novotné.

Slyšela jsem, že jste na zámku uspořádali i výstavu. Je to pravda?

Ano, konala se před 4 lety a týkala se historie zámeckého areálu i rodiny majitelů. Na podzim jsme uspořádali první festivalový víkend, na který opravdu rodina Daubků přijela. Tak jsme se seznámili i s vnučkou Jarmily Novotné Tatianou, která je výborná houslistka. Akce měla velký úspěch, zaujalo to tisk, rozhlas i televizi. Ozvaly se mi osobnosti hudebního života jako například dirigent Jiří Bělohlávek, tenor Peter Dvorský a další. Oceňovali, že chceme mezi lidmi obnovit povědomost o osobnosti Jarmily Novotné. Podpořili nás i pomohli, aby její jméno vešlo daleko víc ve známost, než tomu bylo dosud. To byl asi impulz k tomu, že jsem se rozhodla věnovat tomuto cíli profesionálně. V roce 2012 jsem založila neziskovou organizaci Zámek Liteň, je to pro mě takové jako “ třetí dítě“ (mám dva syny).

Na internetu jsem si našla, že jste zámek koupili v roce 2009, ale že byl ve špatném stavu. Co všechno jste museli pro jeho záchranu udělat?

Nejdřív bych zmínila, že nejen rodina, ale i zámecký areál měl složitý osud. Majetek byl rodině dvakrát zabaven. Nejdříve za německé okupace nacisty a po válce v roce 1948 komunisty. Potom bylo v zámku učiliště, státní statek a objekt chátral. Jarmila Novotná si už pobyt na zámku v Litni nebo svůj majetek neužila ani po roce 1989, protože restituce se neuskutečnily tak rychle, jak se předpokládalo a ona zemřela v roce 1994. Hodně zla bylo na zámku napácháno právě v letech po revoluci. Kdekdo tam mohl chodit a odnést si, co se mu líbilo. Po restituci v r. 1998 pan Daubek objekt prodal, ale nový majitel si ho nenechal a zase měl zámek nového vlastníka. To všechno se na budově i parku podepsalo. Začali jsme s revitalizací parku. Nechali jsme vykácet poškozené a nemocné stromy, vysadili nové, navezla se nová zemina. Postupně opravujeme střechu a další věci například hodiny. Zjednodušeně se dá konstatovat, že jsme opravili, na co nám stačili síly a peníze. Jsem ráda, že se povedlo zrenovovat takzvanou Čechovnu, a tím vzniklo zázemí pro umělce i návštěvy při aktivitách neziskové organizace.

Co máte v plánu opravit v nejbližší době?

To je velmi těžká otázka. Areál je tak rozlehlý a potřebuje tolik oprav, že kdybych si nakreslila plán, co všechno je třeba udělat, tak se v něm ztratím a neudělá se nic. Je třeba dělat malé kroky a pořád postupovat dopředu. Upřímně řečeno, já se daleko víc soustřeďuji na festival a další kulturní akce. Zatím musíme být rádi za to, co se podařilo udělat.

Jak se na Vaše snažení dívají místní obyvatelé, případně představitelé Litně?

Já myslím, že si navzájem nekonkurujeme. Vycházíme dobře, zveme je na naše akce, které děláme i pro městys. Díky Jarmile Novotné a naší neziskovce se Liteň zviditelnila, a to je myslím dobře. Oživil se i turistický ruch.

Uvažujete o zřízení muzea Jarmily Novotné na zámku?

Bylo by to krásné, ale také velice nákladné. Já na to momentálně peníze nemám a nemá je ani naše nezisková organizace. Sponzoři se shánějí těžko, tak je to zatím jen úvaha do budoucna. Počítat s nějakými dotacemi se moc nedá, když má památka soukromého majitele, nemůže na finanční pomoc moc spoléhat.

Přejdeme tedy do současnosti a zeptám se na spolupráci s berounským Muzeem Českého krasu.

Jsem ráda, že se daří. Výstava, která je zde k vidění, je toho důkazem. S paní ředitelkou jsme plánovaly, že bychom společně mohly udělat projekt na výzkum historie rodiny Daubků, na kterém asi před 2 roky začala pracovat dr. Hradilová. Byla bych ráda, kdyby se výzkum zaměřil i na historii zámku, na osobnosti z řad umělců, které tam jezdily a tvořily. Historický výzkum o rodině považuji za důležitý. Podobného výzkumu o Jarmile Novotné se ujal historik, spisovatel a scénárista Pavel Kosatík. Práce  na něm mu trvala dva roky jejím a  výsledkem bylo vydání knihy Baronka v opeře v minulém roce..

Kdy by měla začít práce na tomto projektu?

Uvažujeme o letošním podzimu. Zatím chceme současnou výstavu obohatit o doprovodné programy, jako je například tato přednáška s promítáním a příští měsíc by se měla konat beseda se spisovatelem Pavlem Kosatíkem o zmíněné knize Baronka v opeře. Tu je možné také v muzeu zakoupit. Stejně tak si mohou zájemci vybrat CD s nejslavnějšími áriemi Jarmily Novotné nebo její memoáry.

Vaše práce není lehká ani jednoduchá, ale velice záslužná. Kde k ní čerpáte energii?

Mám podporu rodiny a energii čerpám i z toho, že vidím, jak se jméno Jarmily Novotné čím dál víc stává i v České republice známé. Do nedávna byla více známá v zahraničí než u nás. Obdivuji na ní statečnost i to, že zůstala vlastenkou, i když se k ní její vlast moc dobře nezachovala.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu