VIII. berounská muzejní noc

Muzejní noc | 22. 6. 18.00 - 23.00

Jenštejnský dům, Geopark Barrandien, Plzeňská brána a Městská galerie v Berouně

Při letošní muzejní noci se návštěvníci tentokrát nedočkali každoročního putování o století zpátky…

8. berounská muzejní noc 2012 aneb 400 let tady ten dům stojí

V roce 2012 jsme oslavili několik výročí. Nejdůležitějším z nic bylo výročí Jenštejnského domu, který nechal vystavět Jindřich Čížek z Jenštejna již v letech 1612. Dále oslavilo své jubileum samotné muzeum, které bylo založeno roku 1892. V rámci muzejní noci jsme také vzpomněli na výročí Městské galerie Beroun, která nyní sídlí v Duslově vile. Jak tato památka tak samotná galerie s historií muzea nemálo souvisí.

Program se věnoval lidem, jejichž životy byly spojeny s Jenštejnským domem. Vždyť ne vždy to bylo muzeum! Domem prošlo nejen mnoho obyvatel, ale také obchodníků, živnostníků a podnikatelů. Fasády Jenštejnského a Salátovského domu pamatují vývěsní štíty řeznictví, železářství, stavebnin, banky, ale třeba i hostince. Neopomenuli jsme ani část domu odvrácenou do zahrady. Jakkoli by se zdálo, že to bylo klidné a tiché místo, i zde panoval čilý ruch. Krom různých potyček nájemníků, výrostků dělajících neplechu zde bylo možné slyšet i naříkání pavlačových drben. Při muzejní noci jsme představili právě tyto „osobnosti“, které byly spjaty s domy i jejich historií. A právě tito lidé, mezi kterými byl i časový odstup právě 400 let, se setkali 22. 6. při muzejní noci v Berouně.

Program Muzejní noci:

18:00 Úvodní scénka před Jenštejnským domem

Hráli: Alžběta Salátová (Petra Junková), zedník (Jiří Junek), modrá paní (Dana Hradilová), výrostci (Dušan Švrček, Petra Přidalová, obyvatelka (Katka Motyčková), V. Amort (Jan Rynda), řeznice (Ivana Macháčková), hostinské (Klára Pilíková, Jiřina Zelenková), bankéři (Patrik Pařízek, Daniil Belokopytov), dokumentátorka (Jana Borecká)


Alžběta: Tak vida! (okukuje portál) Rekonstrukce se vydařila. Ten červený mramor se sem výborně hodí. Byla to dobrá volba.

Zedník:  (vyjde portálem, nese klíč) Tak to máte hotový, zde jsou klíče.

Alžběta:  Stavba se vám věru vydařila. Jsem za ni vděčná. Naše rodina zde bude mít reprezentativní dům. Zde máte za stavbu pane mistr. (dá mu měšec s pěnězi)

Zedník: No… (pohodí měšcem)…no…(ironicky)

Alžběta: Tak snad abych si šla celý dům prohlédnout…

Modrá paní: (proletí kolem)

Alžběta: Asi jsem měla zjevení. No, jdu si prohlédnout dům…

(z dálky je slyšet kopání do plechovky, objeví se dva výrostci a kopou si s ní)

Alžběta: A vy jste kdo?

Výrostek 1: Výrostek! (hraje si s prakem)(mezitím  výrostek 2 nakreslí na vrata křídou prasátko) Jdeme si hrát do zahrady, my tu teď bydlíme…

Alžběta: Ale to je můj dům…

Obyvatelka: Dobrý den, neviděl jste děti?

Alžběta: Asi ano, ale…

Obyvatelka: Děkuji, my tu máme pronajatý byt. Představím vám mého známého – pana Viléma Amorta, je to významný sochař.

V. Amort: Dobrý den, navrhl jsme například výzdobu berounské radnice. A nyní přemýšlím o tom, že by tu mohlo být muzeum!

Alžběta: Ale radnice je přece renesanční!

Obyvatelka: Už není! (utře z vrat prasátko kapesníkem, oba vejdou dovnitř)

Alžběta: Snad abych se podívala také dovnitř…

Řeznice: Dobrý den, (přilepí na portál cedulku řeznictví) už budeme otevírat. Co to bude? Máme hovězí, vepřové, krutí…

Alžběta: Proč ne, něco bych pojedl. (vyndá měšec)

Řeznice: Tak za to si toho teda moc nekoupíte! (zajde dovnitř)

Hostinská 1: (sundá cedulku z portálu a nalepí tam Hostinec)

Hostinská 2: Dobrý den, ještě máme zavřeno. (prohlíží ji)

Hostinská 1: A co to máte na sobě? Jdete z maškarní?

Alžběta: No dovolte!

Hostinské: (obě zajdou)

Bankéř 1: (sundá ceduli hostinec a dá tam banka)

Bankéř 2: Dobrý den, omlouváme se, že jdeme pozdě. Moc děkujeme, že jsme si mohli tento dům pronajmout. (dá Alžbětě někam bankovku, podle kostýmu)

Alžběta: Co je to za papírek?

Bankéř 2: Usla jste snad v čase? To je 1000 korun! Úplatek!

Bankéř 1: Přijďte si k nám třeba domluvit úvěr nebo uložit peníze! (dá Alžbětě také 1000 kč(oba zajdou)

Alžběta: A vy jste kdo?

Dokumentátorka: Já jsem dokumentátorka. (sundá ceduli banka a pověsí ceduli muzeum). Nyní tady sídlí muzeum! A vchod je vedle (dá tam šipku)(zajde do muzea Salátovským důmem)

Alžběta: To sou věci! Ten čas ale letí! (prohlédne si bankovky, co dostala, zmuchlá je a zahodí)

Tak já se jdu konečně podívat, co se uvnitř děje, tak pojďte všichni se mnou. A nezapomeňte se podívat i na Horní bránu nebo do Duslovy vily.

18:15 – 21:30 Soutěžní program pro děti (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien, Plzeňská brána, Městská galerie Beroun)

19:00 Loutky, které nikde nechtějí – divadlo Cirkusu Žebřík vhodné i pro předškoláky (Jenštejnský dům)

20:30 Kramářské písně aneb opravdové noviny města Berouna – divadlo Cirkus Žebřík (Geopark Barrandien)

21:45 Pozdní program v režii Berounských měšťanů s.r.o., kteří okoření Muzejní noc drobnými scénkami, tancem a ohnivou show. (Geopark Barrandien)

V průběhu večera představení nové expozice Zbraně na Berounsku v 17. – 19. století, prohlídky aktuálních výstav, Plzeňské brány s hvězdáři a výstav Městské galerie.

Akce se koná za finanční podpory města Beroun

Response code is 404
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu