Rok 1989 – výzva k veřejnosti

Výzva | květen - listopad 1989

Letos uběhne třicet let od událostí roku 1989, které odstartovaly přeměnu české společnosti. I Beroun byl svědkem nadšení i prvních zklamání, převratných společenských změn, obnovy Sokola, Junáka, vzniku dalších spolků a politických stran, privatizace obchodů a podniků, rozpadu některých družstev a nastartování živnostenského ruchu.

V Muzeu Českého krasu bychom rádi připomněli toto významné výročí a období, které bezprostředně následovalo.

Rádi bychom také obohatili muzejní sbírky o nové artefakty (fotografie, transparenty, plakáty, letáky, petice, členské průkazky, předměty související s počátky podnikání). Máme zájem o předměty, které dokumentují společenské změny v průběhu celého roku 1989, tedy nejen z listopadu 1989, ale i doby před ním a po něm. Zajímají nás také vzpomínky na toto období. Při svém sepisování svých vzpomínek se můžete nechat inspirovat následujícími otázkami:

Jak jste prožívali dobu těsně před listopadem 1989?

Jak jste prožívali revoluční okamžiky v listopadu 1989?

Jak jste vnímali postupující ekonomickou proměnu po sametové revoluci?

Jak vypadaly počátky soukromého podnikání těsně po událostech roku 1989?

Zapojovali jste se (Vy nebo Vaši rodiče) do politických aktivit Občanského fóra a dalších politických stran a hnutí?

Jak jste Vy nebo Vaše děti či rodiče trávili volný čas? Účastnili jste se spolkového života?
V čem vidíte zásadní rozdíl ve svém životě dnes a v prvních porevolučních letech?

Artefakty a vzpomínky můžete doručit na adresu Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, 266 01, Beroun, nebo nás kontaktovat mailem na podatelna@muzeum-beroun.cz. Vzpomínky přivítáme ideálně sepsané v programu Word (formát .doc) nebo čitelně rukou.

Těšíme se na spolupráci.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu