Výstava: Střední Čechy v době českého stavovského povstání

Výstava Hořovice | 24. června - 2. srpna 2020

Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu, nabídne novou výstavu, která připomene výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře (8. listopadu 1620). Nese název Střední Čechy v době českého stavovského povstání. Přístupná bude od 24. června 2020.

Výstava se z regionálního pohledu zaměřuje na události z let 1618-1621. Nespokojenost české šlechty s habsburskou vládou tehdy vedla k tzv. českému stavovskému povstání. To začalo defenestrací v květnu 1618, kdy byli z oken Pražského hradu vzbouřenými stavy vyhozeni habsburští místodržící Jaroslav Bořita z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu.

Při této akci významným způsobem asistoval rovněž majitel hořovického zámku Jan Litvín z Říčan. Naděje na změnu poměrů v Českém království byly ukončeny porážkou stavovského vojska císařskou armádou právě v bitvě na Bílé hoře. Následné konfiskace majetku nekatolických pánů a účastníků povstání a poprava mnohých z nich na Staroměstském náměstí v červnu 1621 znamenají konec „české války“ a počátek mnohem rozsáhlejšího konfliktu zvaného třicetiletá válka.

Mimořádně exponovaným regionem při opakujících se bojích třicetileté války byla také oblast středních Čech,“ říká vedoucí Muzea Hořovicka RNDr. Anna Brotánková. Výstava přibližuje samotný počátek tohoto konfliktu, do něhož se postupně zapojila velká část Evropy, a jenž začal právě v našem kraji. „Nejen tyto informace, ale i obecné poznatky o době a životě lidí na počátku 17. století ve středních Čechách lze nalézt na výstavních panelech. Ty jsou kromě textu tvořeny i zajímavými obrazovými materiály,“ dodává Brotánková.

Výstava je psána přístupnou formou pro širokou veřejnost. Do Hořovic ji zapůjčil Státní oblastní archiv v Praze.

Zahájení výstavy proběhne vzhledem k hygienickým opatřením bez vernisáže. Výstava bude k vidění do 2. srpna 2020.

Současně v Muzeu Hořovicka probíhá až do 1. listopadu 2020 také výstava Zbraně vojáků třicetileté války. Tematicky pak letošní výročí připomene také výstava Pavel Aretin z Ehrenfeldu – mapa na pozadí českého stavovského povstání, která od 18. srpna 2020 představí významnou kartografickou památku z období 1. poloviny 17. stol.

Výstava: Střední Čechy v době českého stavovského povstání

Instituce: Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu

Místo: Starým zámek, Vrbnovská 27, Hořovice

Termín: 24. 6. – 2. 8. 2020

Otevřeno: červen – září denně kromě pondělí 9 – 12 a 12:30 – 17 hodin

Vstupné: 30 Kč/dospělý, 20 Kč/dítě, 70 Kč/rodinné
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu