Mrtví jdou za sluncem

Výstava Beroun | 18. května - 14. listopadu 2021


Sezónní výstava Mrtví jdou za sluncem v Muzeu Českého krasu vás zavede do starého Řecka do období před začátkem antiky.

Představuje starověké kultury v době bronzové, které stály u počátků evropské civilizace. Dozvíte se mnoho zajímavostí o životě ve 3. – 2. tisíciletí př. n. l. Seznámíte se s dobovými mýty, náboženskými představami a pohřebními zvyklostmi. Poznáte, jak se zpracovávaly kovy, jak vypadala tehdejší města či rafinovaná ženská móda. Uvidíte kameny, které se používaly pro výrobu malířských pigmentů. Kromě textových panelů budou vystaveny také originály a kopie předmětů (nádoby, meče a dýky, dobové oblečení) z oblasti dnešního Řecka. Pokud to situace dovolí, budou se konat také komentované prohlídky, programy pro školy a pro rodiny s dětmi. Výstava je zapůjčena z Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.

Výstavu si můžete prohlédnout v Jenštejnském domě, Husovo nám. 87 do 14. listopadu 2021.

AKTUALIZACE:

Jako doprovodný program k výstavě si děti mohou na pokladně vytvořit svůj vlastní disk z Faistu podle jedinečného archeologického nálezu s tajuplným vzkazem:

Disk z Faistu je disk z pálené hlíny pocházející z mínojského paláce ve Faistu na Krétě. Je datován přibližně do střední nebo pozdní mínojské doby bronzové (2. tisíciletí př. n. l.). Má průměr kolem 15 cm a po obou stranách je pokryt do spirály otisknutými znaky. Jeho účel a význam i původní místo jeho výroby nejsou známé. Jedná se však o jedinečný archeologický nález. Dnes je vystaven v archeologickém muzeu v Irakliu na Krétě.

Tento disk byl objeven v roce 1908 italským archeologem Luigim Pernierem v paláci ve Faistu na jižním pobřeží Kréty. Je na něm otištěno celkem 241 značek tvořených 45 jedinečnými symboly, které Arthur Evans očísloval 1–45. Některé z nich byly srovnány se znaky lineárního písma A. Tyto značky byly zřejmě otisknuty pomocí předem vytvořených hieroglyfických pečetítek do měkké hlíny ve spirálové sekvenci ve směru hodinových ručiček směrem do středu disku.

Disk z Faistu se stal středem zájmu mnoha amatérských a profesionálních archeologů a bylo podniknuto mnoho pokusů o dešifrování významu otištěných značek. Přestože není jisté, zda se skutečně jedná o písmo, většina pokusů o dešifrování předpokládala, že ano. Badatelé snažící se o rozluštění se nejčastěji domnívali, že tyto značky představují slabiky, abecedu nebo logogramy. Obecně se předpokládá, že jejich pokusy o dešifrování nemají šanci na úspěch, dokud nedojde k objevu dalších nálezů s těmito značkami. Rovněž mezi odborníky panuje shoda, že případný text na disku neposkytuje dostatek kontextu pro analýzu, která by vedla k rozluštění jeho významu.

Zdarma v rámci vstupného na výstavu.

AKTUALIZACE: KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORKOU VÝSTAVY A ARCHEOLOŽKOU Mgr. JANOU ŠUCHMOVOU SE USKUTEČNÍ 24. ČERVENCE 2021 v 10:00 a 15:00. PŘI PROHLÍDCE SE BUDETE MOCI ZEPTAT NA COKOLIV K PROBLEMATICE STAROVĚKÉHO ŘECKA.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu