Přednáška: Mnichovská krize a československá armáda

Přednáška | 14. 6. 2018 od 18 hod.

Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Mezi osudové „osmičkové“ roky nezpochybnitelně patří i rok 1938. Přijetí Mnichovské dohody rázně ukončilo krátké, pouze dvacetileté období existence novodobého samostatného státu, od té doby zvaného „první republika“. Kapitulace bez boje znamenala i degradaci idejí, na nichž meziválečná republika stála. Jedním z největších traumat byl krach myšlenky branné připravenosti národa. Ukázalo se, že ani hrdá a poměrně silná armáda nemohla zaručit suverenitu. Obranyschopnost Československa v září 1938 je dnes stále diskutovaným tématem. K válce nedošlo a tak její úroveň zůstává velkou neznámou. Názory na československou meziválečnou armádu se v průběhu desítek let postupně tříbily a posléze i zbavovaly ideologických a politických tlaků, nánosů a klišé, na druhou stranu slábla historická paměť v podobě osobního prožitku a společné paměti. Jak tedy lze dnes pohlédnout na starou a mnohokrát do omrzení diskutovanou „kvadraturu kruhu“ otázky, zda jsme se měli či mohli v osudném září 1938 bránit?

Přednášející: Mgr. et. Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasuje v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přenášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době.

V tomto ohledu je cyklus v roce 2018 orientován převážně historicky a politologicky, a tomuto zaměření je rovněž přizpůsoben výběr referentů z akademických pracovišť. Tematická zaměření jednotlivých vystoupení propojuje, jak obecnou základní informaci o významu zlomových událostí a jejich dopadu na rozvoj českého politického, právního a sociálního vývoje, tak specifický přístup vycházející ze zájmu a specializace jednotlivých referentů. Přednášky představují chronologicky posloupnou řadu, v níž přední znalci přibližují události zlomových let 1848 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968. V tomto časovém rozpětí pokrývají základní milníky historického vývoje české společnosti od počátečních modelů moderního politického vývoje (1848), přes aplikaci moderních demokratických struktur v roce 1918, až po jejich kolapsy systému (1938 a 1948) a neúspěchu o jeho oživení (1968).
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu