Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století

Stálá expozice | Otevírací doba

Během června byla v muzeu instalována nová expozice, která nahradila Pamětní síň Václava Talicha.

Pro muzejní pracovníky je tvorba stálých expozic dlouhodobý a zodpovědný úkol. Právě s ohledem na několikaletou existenci výsledku proto také požádali o spolupráci na přípravě nové expozice zbraní kolegy z Vojenského historického ústavu. Nově tedy mohou návštěvníci obdivovat zbraně z muzejních sbírek vyrobené zejména v 18. a 19. století.

Expozice podává základní orientaci v problematice zbraní, klade důraz na technická zdokonalení, vyzdvihuje jejich krásu a uměleckořemeslný um výrobců. Prezentovány jsou palné lovecké zbraně (kulovnice, jednušky, dvojky), palné krátké zbraně, na nichž jsou představeny druhy „spoušťových mechanismů“ – zámků (kolečkový, křesadlový, perkusní), palné vojenské zbraně (zejména jednoranné zadovky ze 2. poloviny 19. století), chladné zbraně (palaše či šavle) a též několik orientálních kusů. Výše uvedené doplňují prachovnice, kleště na lití kulí, střelecké terče atd. Prostřednictvím nové expozice se návštěvníci ocitnou na válečném poli, na lovu v lese, při pistolovém souboji nebo na cestě z Orientu, odkud si vezou jako suvenýr „jatagan“. K tomu se dozví i pár zajímavostí z vojenských dějin města Berouna. Expozice zbraní najdete v někdejší Pamětní síni Václava Talicha. Ta vznikla již na konci 60. let, a tak nevyhovovala současným oborovým požadavkům na prezentaci sbírkových předmětů, ať už se jedná o používaný výstavní mobiliář, vizuální pojetí nebo rostoucí nároky na preventivní péči o sbírky. S touto expozicí se muzeum důstojně rozloučilo na konci roku 2011, kdy byla její rozšířená podoba součástí výstavy uspořádané u příležitosti padesátého výročí úmrtí tohoto umělce.

Program jubilejního 30. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2012 je již hotov. Posluchači se letos mohou těšit nejen na Talichův komorní orchestr, ale také na chlapecký sbor Boni Pueri (na snímku), Five Star Clarinet Quartet či Komorní orchestr Bohuslava Martinů. Součástí festivalu bude i houslový recitál Bohuslava Matouška dirigenta, jedné z největších osobností české hudby.

Osobnost Václava Talicha, jehož pozůstalost ve sbírkovém fondu muzeum spravuje, však ani do budoucna nezůstane zapomenuta. Materiály ze sbírkového fondu jsou velice často využívány badateli nebo pro přípravu výstav konaných mimo prostory muzea.V letošním roce pracovníci muzea připomínají Václava Talicha na putovní výstavě ve Slovinsku (v roce 1908 se Václav Talich stal dirigentem nově založené Slovinské filharmonie v Lublani), v příštím roce, v roce 130. výročí jeho narození, se stejně jako letos budou muzejní pracovníci podílet na realizaci výstavy připravené městem Beroun u příležitosti hudebního festivalu Talichův Beroun.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu