Tovaryšem v Berouně

Pro školy | celoročně

Na program je nutné se objednat.

Program představí fenomén řemeslné produkce typické pro Beroun 16. – 19. století. Je vhodný pro žáky 1. a 2. tříd základních škol.


Děti a řemesla

Muzejní pracovníci seznámí děti s berounskými řemesly. Malí tovaryši si vylosují řemeslo, kterému se budou učit a odchází do jednotlivých dílniček tvořených kulisami. Seznámí se s názvy nářadí, lépe poznají zvolené řemeslo a vytvoří i vlastní výrobek. Kulisy doprovodí původní řemeslné výrobky.
Průběh každého programu je upravován dle schopností tovaryšů.

Být tovaryšem

V jednotlivých dílnách (za kulisami) dostanou tovaryši potřebné ošacení (zástěry) a budou se pod vedením mistra učit řemeslu, které mělo v Berouně silnější tradici než jiné. Jedná se o snadné úkony, které přibližují vlastní řemeslnou aktivitu.

Pohled do dílny hodináře

Hrnčíři se seznámí s různým způsobem využití hlíny během století v celé škále užitečných výrobků. Přiblíží si způsob práce hrnčíře (druhy hlíny, zdobení, vypalování) a jeho postavení ve městě a na trzích. Poznají rozdíl mezi kameninou, porcelánem a keramikou. Z vysýchavé hlíny modelují různými technikami předměty denní potřeby. Podle věku si předmět zvolí sami nebo jim mistr zadá úkol.

Hodináři si na otevřeném strojku kyvadlových hodin prohlédnou opravdový mechanismus. Z ozubených koleček a připravené desky sestavují podle barev základní hodinový strojek, který pohání hodinové ručičky. Z papíru si pak tovaryši vyrobí vlastní hodiny, které dozdobí různými technikami (rytí do folie, koláž).

Kováři si vyzkouší, jak těžké je zatlouci hřebík do atrapy koňského kopyta. U kovadliny  mistr představí různé kovy (poznávání) a přibližuje práci s nimi. Vypráví o důležitosti tohoto řemesla pro cestování a důvody jeho usazení před berounskými branami. Dále popíše některé kovářské předměty (nejen podkovy). Přiblíží také výrobu zbroje na příkladu drátěné košile. Tovaryši si pak vyzdobí barvami podkovu pro štěstí.

Pekař

Pekaři si připraví těsto z něhož se učí tvarovat tradiční pečivo (housky, rohlíky, preclíky). Pečivo dávají do pece (kulisa) a učí se péct (symbolicky potírat vodou apod.). Při práci si vypráví o pekařských surovinách, druzích pečiva a usazení berounských pekařů ve městě.

Závěr

Tovaryši už vědí, co to znamená dělat řemeslo a při společném sezení prezentují své jednotlivé dílny. Tovaryši obchází dílny a představují ostatním, co dělali a co je pro jejich řemeslo důležité. Program je zakončen společným hodnocením řemesel v muzeu.

Realizaci programu podpořilo město Beroun a Středočeský kraj.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu