I zdánlivě obyčejný předmět z půdy může být muzejním exponátem

Zajímavost | z Radničního listu

Berounské muzeum, nyní oficiálně Muzeum Českého krasu, slaví v letošním roce 120 let působení v berounském regionu. Ani staletá existence nezměnila nic na podstatě muzejní práce, ale z historického exkurzu je patrné, že se v ní výrazně odrážely vlivy politické, společenské, ekonomické i vědeckotechnické.

Muzeum získává prostřednictvím darů, koupí nebo vlastního sběru budoucí sbírkové předměty  historického, etnografického, archeologického, paleontologického, geologického a zoologického charakteru se vztahem k berounskému regionu. Odborným zásahem je uchovává pro další generace a v případě potřeby jim navrací jejich zašlou krásu. Odborné zpracování předmětu bývá velmi obtížné a potřebnou erudici získává muzejník až léty. Práce kurátorů sbírek se neobejde bez pomoci odborné literatury. Knihovna budována již od počátků muzea získává knihy z oblasti společenskovědné (historie, umění, kultura, archeologie) a přírodovědné (paleontologické a geologické, zoologické, botanické). V roce 2002 se tato ryze ústavní knihovna stala knihovnou veřejnou, tedy přístupnou pro laickou i odbornou veřejnost.

Výzkumná činnost berounského muzea vychází z jeho oborového zaměření. Její výsledky hrají významnou roli v poznání regionální historie i místní přírody. Asi nejviditelnějším výsledkem muzejní práce na veřejnosti zůstává realizace výstav nebo stálých expozic, jejichž příprava je časově náročná a má několik fází. Nejobtížnější bývá nalezení vhodného tématu pro výstavu, zformování jejího námětu a shromáždění vhodných předmětů k výstavní prezentaci. Berounské muzeum reaguje také na moderní trendy v oboru muzejnictví, k nimž jednoznačně patří doprovodné programy pro školy a veřejnost. Cílem těchto programů je interaktivní formou přiblížit například výstavu, stálé expozice nebo určitý druh lidské činnosti. Kromě výstav a doprovodných programů pořádá muzeum i další kulturní akce. Prezentace muzejní práce se stala hlavním námětem výroční výstavy, která je součástí výstavního projektu Jenštejnský dům v proměnách času věnované historii jednoho z nejstarších berounských domů, nyní sídla muzea.

I dnes se muzeum těší velké přízni veřejnosti, což dokládá nejenom jeho každoroční návštěvnost, ale i množství darovaných předmětů do muzejních sbírek. I zdánlivě obyčejný předmět z půdy nabude v budoucnu své hodnoty, protože se stane dokladem života našich předků, proto jej můžete bez váhání do muzea přinést.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu