Fárací knížka

Návštěvnická knížka |

Fárací knížka

Vydejte se s Fárací knížkou po stopách těžby nerostných surovin ve Středočeském kraji. Poznejte tajemství starých dolů, lomů a dalších přírodních krás i archeologických nálezů. Za vyplněnou Fárací knížku  získáte dárkový balíček a vstup do posledního z muzeí zdarma.

Fárací knížky jsou pro zájemce k dispozici zdarma ve všech zapojených muzeích, která Vás zvou do zajímavých expozic, exteriérů i podzemních tras.

Pravidla

1. Fárací knížka je nepřenosná – jméno účastníka je nutné uvést na titulní straně.

2. Účastník získá razítko daného muzea/pobočky/okruhu po zaplacení vstupného. Vzhledem k věkovému omezení na některých trasách se mohou účastnit osoby od 6 let.

3. Seznam míst, ve kterých je třeba získat razítko:

 • Hornické muzeum Příbram – Ševčinský důl/důl Drkolnov
 • Hornické muzeum Příbram – důl Anna
 • Hornické muzeum Příbram – důl Vojtěch
 • Památník Vojna Lešetice, pobočka Hornického muzea Příbram
 • Muzeum zlata Nový Knín, pobočka Hornického muzea Příbram
 • Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Dům mince, budova muzea s expozicemi
 • Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – jedna z přístupných štol jílovského zlatonosného revíru: štola sv. Josefa, štola sv. Antonína Paduánského, štola Halíře
 • Muzeum Českého krasu v Berouně – Jenštejnský a Salátovský dům
 • Muzeum Českého krasu v Berouně – Geopark Barrandien
 • Informační centrum keltské kultury na zámku Nižbor
 • Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, pobočka Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

4. V posledním navštíveném muzeu získá návštěvník odměnu v podobě vstupu zdarma a dárkového balíčku.

5. Fárací knížka má platnost od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2023. Po uvedeném datu již není možné sbírat razítka a získat odměny.

Muzea

Hornické muzeum Příbram, p. o.

www.muzeum-pribram.cz

Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

Památník Vojna Lešetice, pobočka Hornického muzea Příbram, p. o.

www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie

Autenticky dochovaný vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.

Muzeum zlata Nový Knín, pobočka Hornického muzea Příbram, p. o.

www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum-zlata-novy-knin/z-historie

Muzeum se nachází v historické budově tzv. Mincovny z 15. století na náměstí Jiřího z Poděbrad, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě na březích zlatonosné říčky Kocáby. Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o.

www.muzeumjilove.cz

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy se přednostně zaměřuje na historii těžby a zpracování zlata. Vedle této tématiky jsou expozice věnovány historii regionu a s ním související fenomény, jako tramping, turistika, příroda.

Muzeum zpřístupňuje veřejnosti tři historické štoly na zlato, které patří k důležitým odkazům našeho kulturního dědictví, neboť jílovský zlatonosný revír patřil v minulosti v českých zemích k jednomu z nejvýznamnějších. Štola sv. Josefa, štola sv. Antonína Paduánského a štola Halíře se nacházejí nedaleko budovy muzea a vede k nim naučná stezka Jílovské zlaté doly. Každá je specifická svým stářím, rozsahem, polohou i profilem chodeb a každá z nich stojí za návštěvu.

Muzeum Českého krasu v Berouně, p. o.

www.muzeum-beroun.cz

Geopark Barrandien

Unikátní prezentace geologie pod širým nebem. Poznáte 23 druhů hornin, z toho 11 kamenných bloků má hmotnost několik tun. Jejich prostřednictvím vám průvodce přiblíží dramatickou geologickou minulost Země. V kameništi si každý může nalézt zkamenělinu a odnést si ji domů.

Geologicko-paleontologická expozice

Víc než 220 exponátů – zkameněliny mnoha druhů trilobitů, hlavonožců, korálů a dalších živočichů. Ukázky minerálů typických pro region a představení J. Barranda. Zajímavost: deska se šesti obřími trilobity, lebka jeskynního lva, stolička mamuta.

Informační centrum keltské kultury na zámku Nižbor

www.zameknizbor.cz

Při návštěvě Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor se návštěvník neponoří do hlubin země, ale do minulosti. Stálá expozice je věnována hlavně Keltům a jejich původu, rozšíření, běžnému i duchovnímu životu. Informace jsou prezentovány moderními multimédii i originálními archeologickými nálezy. Člověk však využívá krajinu a její zdroje intenzivně již od dob prvních zemědělců (cca 5 000 př.n.l.), zanechává v ní své stopy a ty zkoumají archeologové. Nejen o práci archeologů, ale i příběhy z jednotlivých období vypráví další část expozice nazvaná Klenoty středočeského pravěku. Návštěvníci si mohou vyzkoušet některé dnes již nepoužívané dovednosti (např. vrtání kamene), obléci se do pravěkých oděvů aj.

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, pobočka Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o.

www.mayrau.omk.cz

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích je jediným unikátně dochovaným a veřejnosti přístupným areálem dolu Kladensko-rakovnické černouhelné pánve, v níž těžba probíhala více než 200 let. Trasou, která je koncipována jako model posledního pracovního dne, vás provedou průvodci, z nichž velkou část tvoří bývalí horníci. V rámci prohlídky navštívíte cechovnu, řetízkovou šatnu, koupele, jámové budovy, těžní stroje a také umělou štolu v kopci Homole, v níž uvidíte ukázky různých způsobů těžby uhlí.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu