Výběrové řízení ukončeno: Volné místo: průvodce geoparku a výpomoc při geologických vzdělávacích programech

Volné místo |

Výběrové řízení bylo ukončeno.
Termín ukončení příjmu přihlášek byl pondělí 16. 8. 2021 ve 14:00.

Muzeum Českého krasu, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ):

Průvodce v expozici Geopark Barrandien
a výpomoc při geologických vzdělávacích programech

Charakteristika místa:

Hlavní pracovní náplň:

 • Provázení návštěvníků v expozici Geopark Barrandien umístěné na dvoře Muzea Českého krasu v Berouně (včetně prodeje vstupenek přímo v geoparku).
 • Výpomoc při vedení geologických vzdělávacích programů přímo v muzeu, případně u objednatelů – většinou pro dětské skupiny: vykládáme o geologii a kamenech, sbíráme zkameněliny, rýžujeme granáty, hledáme zlato, vytloukáme krystaly, vyrábíme obtisky zkamenělin a tvoříme s kameny.
 • Po vzájemné dohodě možnost i výpomoci při vedení geovědně zaměřených terénních vycházek a exkurzí pro veřejnost i na objednávku.
 • Výpomoc při dalších geovědně zaměřených akcích.

V případě zájmu možnost zapojení i jako průvodce v dalších objektech muzea nebo spolupráce na dalších akcích dle domluvy.

Ukázky aktivit z geologicky zaměřených programů a akcí:

https://www.youtube.com/watch?v=AxC7otKSn8g

Záznamy z některých dalších geologicky zaměřených akcí a videoprezentaci expozice Geopark Barrandien najdete v následujícím seznamu videí: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiViOKFZPVAHV2lZQXxkzoHOk7K9kKBJ0.

Pracovní doba:

 • Provázení v geoparku dle plánu služeb (sestavuje se na každý měsíc) a nepravidelná výpomoc (zástupy dle možností) včetně víkendů a svátků.
 • Výpomoc na akcích dle měsíčního plánu (akce pro veřejnost) nebo dle objednávek (akce a programy pro objednané skupiny). Některé akce jsou o víkendech či svátcích, některé mohou být i ve večerních hodinách (např. muzejní noc).
 • Intenzivnější zapojení očekáváme především v období od května/června až do září.

Místa výkonu práce:

 • Muzeum Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87 a 88).
 • Akce u objednatelů především v okrese Beroun (například ve školách či jiných dětských skupinách).
 • Sporadicky výjezdy mimo okres (v případě účasti muzea na větších kulturních akcích).
 • Po vzájemné dohodě možnost i zapojení do terénních akcí především v okrese Beroun.

Vítané znalosti výhodou:

 • Znalost základních geologických principů (vznik hornin, pohyby světadílů, vrásnění apod.).
 • Základní povědomí o geologii Barrandienu (typické horniny Barrandienu, stáří barrandienských jednotek, základní orientace v geologické mapě a stavbě Barrandienu apod.).

U uchazečů bez těchto znalostí očekáváme ochotu se v těchto tématech vzdělávat. Vybraného uchazeče zaškolíme, zacvičíme a vysvětlíme potřebné souvislosti.

Pozice je vhodná i pro studenty geovědně zaměřených oborů (včetně jejich učitelství).

Platové podmínky:

Řídí se zákoníkem práce a odvozují se dle vykonávané práce od NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu:

Dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Informace k výběrovému řízení:

Podmínky výběrového řízení:

 • Časová flexibilita včetně možnosti práce i o víkendech a svátcích (zejména v období cca od května/června do září).
 • Velmi dobré komunikační dovednosti, slušné a příjemné vystupování.
 • Zodpovědnost, trestní bezúhonnost, spolehlivost, pečlivost, loajalita.
 • Dobré organizační schopnosti pro případ skupinových návštěv a větších akcí.
 • Schopnost srozumitelné prezentace informací laické veřejnosti.
 • Schopnost samostatné i týmové práce.

Výhodou (nikoliv podmínkou) bude:

 • Studium / vzdělání v oboru geologických věd nebo zájem o geologické vědy.
 • Zkušenost s prací s dětmi.
 • Znalost regionu nejen z pohledu geovědního.
 • Zkušenosti s prodejem a komunikací se zákazníky v kulturní oblasti.
 • Schopnost vyhledávání informací na internetu a poskytování turistických informací.
 • Uživatelská znalost práce na PC a uživatelská znalost základních programů.
 • Znalost cizího jazyka.
 • Poskytnutí referencí.

Další informace:

 • Výběrové řízení bude minimálně dvoukolové. Uchazeči vybraní na základě zaslaných přihlášek budou přizváni k osobnímu pohovoru.
 • Termín osobního pohovoru bude vybraným uchazečům sdělen e-mailem nebo telefonicky. Před podpisem smlouvy doloží vybraný uchazeč trestní bezúhonnost aktuálním výpisem z evidence rejstříku trestů.
 • Muzeum Českého krasu, p.o. si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro případné dotazy:

Mgr. Pavel Bokr – geovědní edukátor muzea, tel: 606 694 789 (v případě nedostupnosti nebo nepřijetí hovoru z důvodu probíhajícího programu zavoláme zpět).

Termín ukončení příjmu přihlášek:

Prosíme zájemce, aby odeslali svoji přihlášku nebo nás kontaktovali co nejdříve. Termín ukončení příjmu přihlášek je pondělí 16. 8. 2021 ve 14:00.

Pokyny k přihlášení:

Uchazeči vyplní a podepíší přihlášku k výběrovému řízení a prohlášení k výběrovému řízení, ke které dále přiloží:

 • Motivační dopis: uchazeči stručně popíší, proč se na místo hlásí, co je zaujalo, případně co by ze svých znalostí a zkušeností mohli uplatnit / čím by mohli být přínosem.
 • Stručný životopis: studium, zaměstnání / praxe (pokud byl uchazeč již zaměstnán, uvede název zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informace o znalostech, dovednostech a zájmech uchazeče.
 • Volitelně další přílohy dle uvážení uchazeče (reference, osvědčení apod.).

Přihlášku i s přílohami doručí uchazeči co nejdříve jedním z následujících způsobů:

 • elektronicky na e-mail podatelna@muzeum-beroun.cz
 • nebo v listinné podobě osobně předají na podatelnu Muzea Českého krasu, p.o., Husovo nám. 87, 266 01 Beroun (út – pá 9-11 a 13-15)
 • nebo v listinné podobě zašlou poštou na adresu:
  Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
  Podatelna
  Husovo nám. 87
  266 01 Beroun

Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace uchovávalo a zpracovávalo jeho osobní údaje za účelem výběru uchazeče a zprostředkování zaměstnání do doby ukončení výběru a obsazení pozice vhodným uchazečem.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu