Nápady s odpady

Environmentální program | rok 2009, 2010

Program je možné připravit na vyžádání

Program je určen pro žáky obou stupňů základních škol. Probíhá pod vedením regionálních umělců Jana Ryndy a Patrika Pařízka.

Z čeho se program NÁPADY S ODPADY skládá?

Nejprve jsou žáci prostřednictvím aktivizačních metod seznámeni s různými moderními výtvarnými technikami, jako je asambláž, koláž, drip paint, antropometrie, ready – made a akční malba, a jejich představiteli jako byli Georges Braque, Jean Tinguely, Kurt Schwitters, Daniel Spoerri, Pablo Picasso, Jackson Pollock nebo Yves Klein a také příklady využití a prezentace odpadu ve výtvarném umění. Posléze se skupiny přesunou do výtvarných dílen, kde si vyzkouší různé experimentální techniky. Třeba abstraktní tvorbu pomocí válení kuliček přes plochy čerstvé barvy na velkém formátu. Na základě semináře budou žáci vyrábět vlastní dílo (v rámci zmíněných technik) z odpadových materiálů, které budou k dispozici. Na závěr se uskuteční krátká vernisáž všech prací spojená s reflektivním dialogem. Autoři prací tak dostanou příležitost představit svá díla spolužákům a zhodnotit vzájemnou spolupráci ve skupinách.

Cílová skupina: MŠ, 1. – 6. třída ZŠ, 7. – 9. třída ZŠ
Cíle: Seznámení žáků a dětí s možností využití odpadů ve výtvarném umění. Zprostředkování ukázek uměleckých děl. Diskuze o jejich vzniku, významu, smyslu. Přimět žáky ke spolupráci ve skupině. Rozvíjení jejich nápadů a tvůrčí činnosti.
Mezipředmětové vazby: Výtvarná výchova, historie, rétorika
Průřezová témata: Environmentální výchova, Mediální výchova

více informací, objednání

Fotografie z již uskutečněných akcí (klikněte na datum)
2009 25. 2. 6. 3. 20. 3. 3. 4.
2010 10. 2.

Ohlasy
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu