Český FOREST GUMP

přednáška | 6. 11. v 17 hodin

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Český FOREST GUMP, tak by se dal stručně charakterizovat neuvěřitelný, ale skutečný byl životní příběh legendárního českého letce Viléma Stanovského, stíhacího pilota z první světové války, vojáka a vynikajícího sportovce, nezištného vlastence a neochvějně čestného člověka, za což mu nacisté „nadělili“ šest let v koncentračním táboře a komunisté sedm let ve věznici na Mírově. O jeho životě bude mluvit ing.Ivo Pujman, letecký historik, na přednášce v Muzeu Českého krasu v Berouně dne 6.11. od 17 hodin.

Zajímá Vás vojenská historie, boje našich letců za první a druhé světové války, máte rádi létání?

Tak přijďte a poslechněte si zajímavou přednášku doprovázenou unikátními dobovými fotografiemi a dobovými filmovými záběry ze soukromé sbírky pana Pujmana, který pracuje jako letecký historik již od roku 1977.

______________________________________________

Generál Stanovský, výjimečná, a přesto téměř zapomenutá osobnost moderních československých dějin. Člověk, který se mimořádně zasloužil o náš dnešní stát, muž, který bojoval již od prvopočátku první světové války jako legionář za vznik samostatného českého státu a po jejím skončení po roce 1918 aktivně budoval jeho vojenské letectvo. Zvláště významně se zasloužil o to, že mnoho čs. letců po okupaci odešlo do zahraničí a tam aktivně bojovalo proti nacismu. Nezlomilo ho ani dlouholeté německé věznění v koncentračních táborech, a hned po osvobození se opět vrátil k aktivní službě. Mimořádně se zasloužil po roce 1945 o znovuobnovení československého civilního letectví a aktivně pomáhal pronásledovaným západním letcům po roce 1948. To ho nakonec stálo dalších sedm let života, tentokrát v komunistických žalářích. Po návratu z vězení nezatrpkl, a stal se jdním z kmotrů a iniciátorů vzniku známého leteckého muzea v Praze ve Kbelích, jednoho z dnes největších v Evropě. A vyhrál papírovou válku s komunisty o svoji rehabilitaci ještě za jejich hlubokého panování, v roce 1972, dva měsíce před svou smrtí byl jejich soudy plně očištěn a prohlášen za nespravedlivě a neprávem odsouzeného. Čisté ideály, pevná vůle, smysl pro čest a spravedlnost, při jejichž prosazování neznal kompromis, to byl generál Stanovský.

Více o životě tohoto významného muže nám poví historik letectví Ing. Ivo Pujman.

V průběhu večere nabídneme účastníkům i čaj nebo kávu.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu