Přednáška: PROPAGANDA VE FILMU

přednáška | 13. 10. 2016 od 18:00 hodin

Muzeum Českého krasu p. o., Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun

Přednáška „Propaganda ve filmu“ posluchačům nastíní nejen obecný úvod a vznik mediální propagandy, ale především se soustředí na problematiku filmové propagandy, představí její výrazné příklady i nejnovější specifika.

Po obecném úvodu do problematiky, postižení základních kategorií a projevů propagandy (vznik mediální propagandy bývá kladen na konec 18. stol.; velká francouzská revoluce) a jejích (mnohem hlubších) kořenů se přednáška soustředí na problém zkoumání filmové propagandy. Zásadní význam, který totalitní režimy přisuzovaly filmu, podnítil historiky k tomu, aby svůj odborný zájem rozšířili právě na film, který tak začal získávat status historického pramene. (V 50. letech si podstatné zásluhy připsali medievisté, díky své specializaci zvyklí pracovat s ikonickým materiálem jako textu rovnocenným pramenem.) Přednáška dále představí výrazné příklady filmové (televizní, audiovizuální) propagandy. Konečně se pokusí nastínit i její nejnovější specifika.

Přednášející: Mgr. Petr Kopal, Ústav pro studium totalitních režimů

další informace: +420 601 374 208, produkce@muzeum-beroun.cz
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu