Informace o provozu muzea v době platnosti krizového opatření

Informace | 5. října 2020

Pokyn ředitelky, vedoucího návštěvnického provozu a vedoucí poboček Žebrák a Hořovice

V souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření platí od 5. října 2020 do odvolání následující pravidla pro provoz Muzea Českého krasu:

Základní informace

- provoz expozic a výstav v muzeích a galeriích se za hromadnou akci dle vyjádření MKČR nepovažuje, může tedy pokračovat při dodržení dosavadních zvýšených hygienických opatření

- vernisáže, přednášky, kurzy atp. se považují za hromadnou akci, proto se na ně vztahují omezení uvedená v novém Usnesení vlády č. 958

- v případě nepředvídatelných změn si Muzeum Českého krasu vyhrazuje možnost úpravy či zrušení programu. Doporučujeme, aby se návštěvníci se před návštěvou informovali o případných aktuálních omezeních a změnách

Obecná hygienická pravidla

- návštěvníci a zaměstnanci MČK jsou povinni používat roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest

- návštěvníci jsou povinni vydezinfikovat si po vstupu do muzea ruce

- návštěvníci a průvodci jsou povinni udržovat rozestupy 2 m

- návštěvníci jsou povinni použít dezinfekci rukou před využitím herních prvků v dětské dílně

Pravidla pro běžnou návštěvu expozic

- pokladní a průvodci budou regulovat počet návštěvníků, aby nedocházelo k jejich hromadění a byly dodržovány rozestupy mezi osobami 2 m

Pravidla pro hromadné akce

- již naplánované a propagované akce nebudou rušeny, pokud to nebude nezbytně nutné

- platí výše uvedené

- bude uplatňováno pravidlo max. 9 návštěvníků + 1 organizátor/přednášející/lektor apod., v jiné místnosti bude pokladní a za akci odpovědný zaměstnanec MČK, kteří se hromadné akce neúčastní nebo pravidlo 8 návštěvníků a 1 organizátor/přednášející/lektor apod. a 1 za akci odpovědný pracovník MČK a v jiné místnosti bude pokladní, která se hromadné akce neúčastní

- u přednášek a jiných vhodných akcí bude pořizován videozáznam a on-line přenos. Návštěvníci zakoupením vstupenky udělují souhlas s natáčením akce a následným zveřejněním záznamu

V Berouně 5. října 2020

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

ředitelka MČK
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu