TZ křest knihy Václav Talich: dopisy – 4. 11. 2022

Tisková zpráva |

Tisková zpráva

Berounské muzeum vydává novou knihu o Václavu Talichovi

Beroun 21. října 2022

Muzeum Českého krasu slavnostně představí novou publikaci Václav Talich: dopisy. Muzikolog PhDr. Milan Kuna, DrSc. zpracoval rozsáhlou korespondenci tohoto dirigenta světového formátu, svým soukromým životem však dlouhodobě spjatého s Berounem. Kniha bude 4. listopadu 2022 pokřtěna na berounské radnici.

O knize

Kniha představuje známého dirigenta v intimním světle prostřednictvím výboru z jeho rozsáhlé a často velmi osobní korespondence. „Z půldruhého tisíce korespondenčních sdělení, psaných Talichovou rukou, vybral muzikolog Milan Kuna 280 dopisů. Soubor publikovaných a bohatě okomentovaných dopisů postihuje nejdůležitější situace a osudové křižovatky Talichova života,“ říká Mgr. Jana Marečková, kurátorka MČK, která na vydání knihy spolupracovala.

Prostřednictvím těchto dopisů máme příležitost nahlédnout nejenom do Talichova vztahu k hudbě a dirigentské praxi, ale i k rodině, přírodě, přátelům a politické situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží dopisy psané po Talichově zatčení a zdánlivé rehabilitaci v roce 1945, které mělo na Talichovu kariéru i zdraví zásadní vliv.  Autor v knize zpřístupňuje nejenom dopisy, které se v rámci pozůstalosti dostaly do sbírkového fondu muzea. Seznamuje také s písemnostmi, které pravděpodobně nikdy nebude možné vidět, protože dodnes zůstávají v rukou adresátů a jejich dědiců.

O autorovi

Milan Kuna (* 19. března 1932) je znám nejen jako autor rozsáhlé biografie o dirigentu Václavu Talichovi, ale také jako životopisec několika českých skladatelů. Jeho hlavní badatelský zájem se soustřeďuje na osobnost Antonína Dvořáka, jehož korespondenci dříve detailně zpracoval v rozsáhlém desetisvazkovém souboru. Kromě toho publikoval mnoho odborných knih a článků, působil jako vydavatel dokumentů a redaktor odborných periodik. Celkem napsal kolem 30 monografií a edic, 170 odborných statí, přes 200 hudebních kritik a dalších textů.

O křtu

Slavnostní křest se uskuteční v obřadní síni – reprezentačním prostoru berounské radnice. O sběru dopisů a vzniku publikace promluví sám autor i zástupci muzea. Autorovo dílo souborně zhodnotí vedoucí Muzea Antonína Dvořáka PhDr. Veronika Vejvodová. Součástí programu bude hudební vystoupení Talichova kvarteta. Knihu si bude možné na místě zakoupit a nechat podepsat. Začátek v 17 hod., vstup zdarma.

Městský úřad Beroun

obřadní síň v 3. NP

Husovo náměstí 68

Beroun

Novinka ze sbírek: Hugo Boettinger – Václav Talich

Při křtu bude také poprvé představen obraz Hugo Boettingera zobrazující Václava Talicha při dirigování, který Muzeum Českého krasu získalo nově do svých sbírek. Autor obrazu z roku 1917, Hugo Boettinger, často označovaný pseudonymem Dr. Desiderius, byl ve své době známý lehce satirickými portréty umělců a osobností veřejného života. Talicha s ním pojilo dlouholeté přátelství. „Jsme rádi, že se nám podařilo získat toto umělecké dílo a obohatit jím část našich sbírek věnujících se památce Václava Talicha. Obraz si po křtu bude veřejnost moci prohlédnout na výstavě Václav Talich & festival Talichův Beroun, která je v Jenštejnském domě v Berouně k vidění do 20. listopadu 2022,“ uvádí ředitelka muzea Karin Kriegerbecková.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě obraťte.

S pozdravem

Mgr. Vlastimil Kerl

pracovník propagace, PR a marketingu

vedoucí oddělení návštěvnického provozu

Muzeum Českého krasu, p.o.

Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
telefon: 601 374 208

www.muzeum-beroun.cz
propagace@muzeum-beroun.cz

www.facebook.com/muzeumberoun

www.facebook.com/geoparkbarrandien
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu