Mimořádná příležitost vidět osobní předměty Václava Talicha

Výstava Beroun | 7. a 8. listopadu 2023

Krátkodobá komorní výstava „Václav Talich“ nabídne jedinečnou možnost spatřit předměty z Talichovy pozůstalosti, které jsou uchovávány ve sbírkách muzea.

K vidění budou například slavnostní i denní taktovky, housle, vybrané řády a ocenění, koncertní frak, zápisníky, notové záznamy, ale i ukázky korespondence, doklady, či jiné předměty osobní povahy.

Součástí bude také Talichův pracovní stůl ze soukromé sbírky jeho vnuka Michala Dejmala, jehož zpřístupnění pro veřejnost je zcela výjimečné.

Instalace připomínající atmosféru Talichovy pracovny vás vtáhne do dirigentova privátního života, naplněného hudbou. Přiblíží jeho planoucí vztah s ženou Vidou a potěší vzpomínkou na divoké rošťárny jeho vnoučat.

Výstava se koná jako doprovodný program Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Město Beroun vyhlásilo rok 2023 rokem Václava Talicha.
Výstavu bude možné navštívit pouze 7. a 8. 11. 2023

????Reportáž Českého rozhlasu Region o naší komorní výstavě „Václav Talich“, která představila předměty z dirigentovy pozůstalosti.

Muzeum Českého krasu
Husovo nám. 87
Beroun| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu