Výročí dirigenta Václava Talicha připomene řada akcí

Výstavy Beroun | říjen a listopad 2023

Muzeum Českého krasu připomene třemi výstavami letošní výročí 140 let od narození významného českého dirigenta Václava Talicha.

Muzeum se do probíhajícího hudebního festivalu Talichův Beroun zapojí výstavou „Talichův Beroun & gramofonová deska“, spoluprací na výstavě „Jiří Vydra – Václav Talich, Spojeni hudbou“ a výstavou „Václav Talich“ – mimořádným vystavením předmětů z pozůstalosti V. Talicha.

Václav Talich

KD Plzeňka (10. 10. 2023) a Muzeum Českého krasu (7. a 8. 11. 2023)

Komorní výstava nabídne jedinečnou příležitost spatřit předměty z dirigentovy pozůstalosti, které jsou uchovávány ve sbírkách muzea. K vidění budou například jeho slavnostní i denní taktovky, Talichovy housle, vybrané řády a ocenění, Talichův koncertní frak, zápisníky, notové záznamy, ale i ukázky jeho osobní korespondence, osobní doklady, brýle či jiné předměty osobní povahy. Součástí bude také Talichův pracovní stůl ze soukromé sbírky Talichova vnuka Michala Dejmala, jehož zpřístupnění pro veřejnost je zcela výjimečné. Instalace připomínající atmosféru Talichovy pracovny vás vtáhne do privátního života Václava Talicha, naplněného hudbou. Přiblíží jeho planoucí vztah s ženou Vidou a potěší vzpomínkou na divoké rošťárny jeho vnoučat.  Výstava bude k vidění pouze 10. října v 18:45 v rámci zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun v kulturním domě Plzeňka v Berouně a posléze 7. a 8. 11. 2023 v Muzeu Českého krasu.

Talichův Beroun & gramofonová deska

10. 10. – 14. 11. 2023

KD Plzeňka

Výstava připomíná tři drobná výročí gramofonového průmyslu v Čechách. V první řadě se jedná o výročí 90 let od zahájení výroby dlouhohrajících vinylových desek v Československu v závodě v Loděnici na Berounsku. Současně jde o připomínku 140. výročí narození Václava Talicha, dirigenta, který se podílel na prvních nahrávkách pro tyto desky. A v neposlední řadě uplynulo 70 let od narození Jaroslava Holečka, muzikologa, který část své odborné činnosti věnoval psaní doprovodných textů pro gramofonové desky a dlouhá léta také působil jako dramaturg hudebního festivalu Talichův Beroun. Panelová výstava představuje práci těchto dvou osobností na poli gramofonového průmyslu. K vidění je vždy v době konání koncertů festivalu Talichův Beroun v kulturním domě Plzeňka v Berouně.

Jiří Vydra – Václav Talich, Spojeni hudbou

19. 10. – 17. 11. 2023

Městská galerie Beroun

Výstava představí různá výtvarná zachycení Václava Talicha (busty, perokresby, akvarely, fotografie). K viděná budou především cenné grafiky a akvarely Huga Boettingera, kterého pojil s V. Talichem osobní vztah. Kromě toho bude vystaven také portrétní snímek Václava Talicha pořízený známým fotografem Františkem Drtikolem. Dále bude k vidění také obraz berounského malíře Karla Patáka a samozřejmě také busty sochaře Jiřího Vydry.

Sochaře Jiřího Vydru a dirigenta Václava Talicha pojí víc než busta, na níž Jiří Vydra zachytil podobu Václava Talicha. Kurátorka výstavy Mgr. Jana Marečková říká: „Pro Václava Talicha byla hudba nikdy nekončícím hledáním. Proces, který není nikdy dokončen. Jedno provedení skladby je pouze nakročení na cestě, která vede stále dál. Hledání je charakteristické i pro dílo Jiřího Vydry. Cesta za portrétní bustou Václava Talicha je lemována mnoha pokusy a proměnami ve snaze o nalezení autentického výrazu. Podobně se o to snažil také Václav Talich v hudbě.“ Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 19. října 2023 v 17.15 v budově Městské galerie Beroun.

Kromě výstav pořádaných Muzeem Českého krasu se uskuteční také komentovaná prohlídka výstavy „Jiří Vydra – Václav Talich, Spojeni hudbou“ (Duslova vila – Městská galerie Beroun) a Talichovy vily spojená se čtením z jeho korespondence. Akci s názvem „Z Vily do vily aneb Čtení v Talichově údolí“ připravuje Talichovo Berounsko, z.ú. ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun.

Z vily do vily

Začátek akce: neděle 22. 10. 2023 -  Městská galerie Beroun (Duslova vila) – 13:00

Komentovaná prohlídka výstavy „Jiří Vydra – Václav Talich, Spojeni hudbou“, poté společný pěší přesun do Talichovy vily po Talichově stezce spojený s komentovanou procházkou pod vedením přírodovědce Mgr. Emila Šnaidaufa. Cílem bude Talichova vila, kterou si návštěvníci budou moci mimořádně prohlédnout s komentářem pana Michala Dejmala, vnuka Václava Talicha.

Od 15:00 pak v Talichově vile proběhne čtení z nejnovější knihy muzikologa PhDr. Milana Kuny, DrSc. Václav Talich: dopisy z roku 2022. Pasáže z Talichovy korespondence bude číst herec divadla Ypsilon Jan Bradáč. Vystoupí rovněž flétnové kvarteto Napříč. Kniha pana Kuny bude na místě také k zakoupení.

Výstavy a akce se konají jako doprovodný program Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Město Beroun vyhlásilo rok 2023 rokem Václava Talicha.

Václav Talich (1883–1961)

Jeden z nejvýznamnějších českých dirigentů 20. století (vedl Českou filharmonii i Operu Národního divadla, založil Český komorní orchestr). Působil také ve Švédsku, Slovinsku, Skotsku a na Slovensku. Byl učitelem řady hudebních osobností (např. Charles Mackerras, Karel Ančerl), spolupracoval s předními umělci své éry. V Berouně žil od roku 1935 až do své smrti. Na okraji města dodnes stojí tzv. Talichova vila, kterou vlastní jeho vnuk pan Michal Dejmal.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu