Tiba včera a dnes

Přednáška s výstavou | 15. 2. 2012 od 14 hodin

Výstavní síň Konírna, Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun - přednáší Petr Šimr

Na programu jsou připravena témata přednášek:
1. „Fenomén TIBA v historických obrazech“ – seznámení s vývojem řemeslné textilní výroby na berounsku a obecnou historií berounské textilky od jejího vzniku po zánik v důležitých časových milnících, výklad o tehdejších životních poměrech pracujícího obyvatelstva a srovnání s pozdější i dnešní dobou a konečně představení jednotlivých majitelů textilního areálu v historických návaznostech.
2. „Textilní budovy z architektonického hlediska“ – stručný výčet jednotlivých budov textilního areálu, jejichž existence je doložitelná textovou, obrazovou a výkresovou dokumentací, doplněný o informace z hlediska historického, architektonického, typologického, konstrukčního, urbanistického, technického, včetně provozů v dispozicích objektů.
3. „Demolice budovy vysoké přádelny aneb co jsme si zbořili“ – výklad o nedávno odstraněné budově Vysoké přádelny. Podrobnější seznámení s historií objektu, jejími přestavbami, stavebními úpravami, dále provozy, dispozičními proporcemi a nakonec problematikou postupné demolice objektu, doplněnou o poutavé fotografie a videa z demolice.
4. „Vertikály berounské textilky“ – prezentace, která byla přednesena 11. 11. 2011 na konferenci Industriální stopy v Kostelci nad Černými Lesy při tématu „Mezi nebem a zemí“ pod záštitou organizace „fabriky.cz“ a Svazu českých komínářů; pojednává o historii, proporcích, rozměrech a materiálových charakteristikách všech čtyř někdejších komínů berounské textilky. Dnes existuje již pouze jeden komín, dosahující dvou třetin původní délky, ke kterému autor připravil ze zaměřených hodnot získaných při fyzickém průzkumu pro srovnání podrobnou vizuální 3D rekonstrukci – jak vypadal koncem 19. století a jak vypadá dnes. Na konec budou představeny velmi zajímavé fotografie komína „zevnitř i zvenčí“.

Jednotlivé přednášky délky 30 – 40 minut budou odděleny pauzami, při kterých bude možné prohlédnout si  připravenou výstavu:

Ve spolupráci se SokA Beroun a Muzeem Českého Krasu bude v rámci přednášky připravena výstava fotografií, obrázků, textových materiálů, textilních předmětů, nástrojů a materiálů z provozů berounské textilky, získaných mimo jiné při jednotlivých průzkumech areálu, včetně vystavení vlastních celkem 11 tištěných plakátů formátu A0 se shrnutím rozsáhlých výsledků 11 měsíčního výzkumu, a dále cyklus celkem 4 prezentovaných přednášek. Délka každé
přednášky je 30 – 40 minut a bude doprovázena audio-video projekcí s ozvučením moderovaného cyklu.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu