Tekla Podleská opět v Berouně

PozvánkaPozvánka | 3. 12. od 18:00

Kostel sv. Jakuba Staršího, Seydlovo náměstí

Dívčí komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka v Hořovicích uskuteční ve středu 3. prosince 2014 v kostele sv. Jakuba staršího v Berouně koncert duchovní hudby k 250. výročí narození berounské rodačky Tekly Podleské Batkové.


Tekla Podleská se narodila 3. prosince 1764 v Berouně, kde byl její otec Václav Podleský mlynářem. Vedle svých hospodářských starostí měl však i jiné zájmy, zejména miloval hudbu, a proto dal všech šest svých dcer, Alžbětu (1753), Annu (1754), Mariannu (1759), Barboru (1760), Josefu (1761) a Teklu (1764) vycvičit hudbě a zpěvu u Josefa Nechanického v Berouně, Josefa Jelínka v Úhonicích, Vojtěcha Brychty v Praze a J. A. Hillera v Lipsku.

Tekla, Marianna, Barbora a Josefa se staly významnými pěvkyněmi, učitelkami zpěvu a společnicemi mladých šlechtičen v Mitavě a Zaháni u dvora Petra Birona, vévody kuronského. Barbora se brzy vrátila do Prahy a v řádu alžbětinek dlouho řídila hudbu, Josefa zemřela v Mitavě po pohostinských vystoupeních ve Vídni, Marianna se vdala za vévodského hudebníka Fescu, s nímž odešla do Magdeburgu. V dramatické koloratuře proslula Tekla Podleská, která s vévodským párem a čtyřletou Kateřinou navštívila Itálii, kde dosahovala vynikajících úspěchů na koncertech i v divadle, především jako Schweitzerova Parthenia. Po návratu do Čech uspořádala 20. října 1786 ve Stavovském Divadle slavnostní akademii, a císař Josef II. byl jejím zpěvem natolik unešen, že jí pozval do Vídně, kde 10 měsíců působila jako primadona u dvorního divadla. Ve Vídni se jejímu zpěvu obdivoval také Wolfgang Amadeus Mozart. Po rozpuštění vévodského kuronského divadla (1800) se až do roku 1815 věnovala pěvecké kariéře. Pak se vrátila se svým manželem flétnistou Vítem Batkou do Prahy a působila až do své smrti (28. 8. 1852) jako učitelka zpěvu. Její nejslavnější žákyní je nejvýznamnější v Čechách působící zpěvačka první poloviny 19. století Kateřina Kometová – Podhorská.

Na své rodiště však nezapomněla. V roce 1840, když v Berouně „kasino městské honorace“ uspořádalo sbírku na chudou mládež, darovala k témuž účelu 25 zlatých stříbra a mimo to pak založila v Berouně pro chudou mládež i zvláštní nadaci. Příkladnou je i vděčnost k jejímu lipskému učiteli Johannovi A. Hillerovi, kterému nechala v roce 1832 postavit pomník.

Díky řediteli Státního okresního archivu v Berouně Mgr. Jiřímu Topinkovi a archiváři

Bc. Romanovi Punčochářovi bylo možno prostudovat unikátní hudební pozůstalost Tekly Podleské v archivu uložené a vybrat z jejího repertoáru duchovní árie speciálně pro tuto příležitost. V programu tedy zazní vokální kompozice Myslivečkovy, Traettovy, Maškovy, Haydnovy, Anfossiho a jiných s koncertantními houslemi a sólovou trubkou. Sopránová sóla zazpívá Květuše Ernestová, virtuózní trumpetové party přednese 1. trumpetista Trubačů prezidenta České Republiky František Svejkovský, na housle zahraje Hana Hoffmannová a maestrem di cappella bude František Šťastný.

Sváteční slovo přednese P. Petr Bouška

Vstupné dobrovolné bude věnováno na obnovu kostela.

V Adventu vystoupí žáci klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové na vánočním koncertě Hudební akademie Praha 7. prosince 2014 od 17:00 hodin v koncertní síni pražského Hlaholu a 9. prosince 2014 od 18:00 hodin na předvánočním koncertě středočeských základních uměleckých škol v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, kde bude ve velkém obsazení provedena Rybova Česká mše vánoční Hej mistře.

150. samostatný veřejný koncert žáků ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové se koná pod záštitou starosty města Hostomice Víta Šťáhlavského na čtvrtou adventní neděli 21. prosince 2014 od 16:00 hodin v kostele Nastolení sv. Petra v Antiochii v Hostomicích . Program připomene české autory jubilující v roce 2015 Jiřího Ignáce Linka, Vincence Maška a Jakuba Jana Rybu. Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka doprovodí František Svejkovský (trubka), Jiří Pražský (housle), Hana Hoffmannová (housle), Táňa Rezková (zobcové flétny), Petr Svoboda

( klarinet), maestrem di cappella bude Drahoslav Gric.

Sváteční slovo pronese P. Stefan Wojdyla. Po koncertě bude rozdáváno Betlémské světlo.

Vstupné dobrovolné bude věnováno na obnovu kostela.

Srdečně zveme
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu