Časopis Český kras – přijímáme příspěvky do čísla 48/2022

výzva |

Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 stran. Příspěvky se předkládají v digitální podobě v běžně dostupných programech nebo jako vytištěný rukopis - http://muzeum-beroun.cz/11/2010/ceskykras/
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu