Terénní geologický program pro školy: Údolí Berounky jako učebnice geologie

Naučte se pod vedením muzejního geologa rozpoznávat vznik hornin a skalních útvarů, určit jejich vzájemné stáří a pátrejte přímo v terénu po důkazech existence pradávného moře i následné srážky světadílů. Podle svých pozorování a objevů zkamenělin nakreslíte obrázkovou rekonstrukci původního prostředí i pradávných organismů.

Geologická exkurze vedená od okraje Berouna cca 1,5 km podél toku řeky Berounky. Geolog přiblíží, jak lze ze skal a kamenů získat informace o pradávné minulosti Země (projevy základních geologických procesů). Účastníci uvidí vzorky typických hornin a zkamenělin. Budou rozpoznávat sopečné a usazené skalní útvary, řešit vzájemné stáří hornin (podloží a nadloží) a pátrat po dokladech moře i proběhlého vrásnění. Na závěr budou zakreslovat svá pozorování do obrázkové rekonstrukce. Mohou si rovněž pořizovat fotografické důkazy a ve škole si připravit prezentaci včetně například mapových zákresů dokumentovaných míst.

Cena: 120,- Kč / žák, student (minimální platba za skupinu od 2 400,- Kč) s možností dojít s geologem až do Srbska: 140,- Kč / žák, student (minimální platba za skupinu od 2 800,- Kč)

Vhodné od 8 let.

Časová náročnost 3 hodiny včetně cesty z/do železniční stanice Beroun.

Délka: 1,5 km (celkem i s cestou z/do železniční stanice Beroun pak 5,6 km).

Kontakt: 601 374 246, pokladna@muzeum-beroun.cz

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu