Sborník Český kras 2002

Sborník Český kras r. 2002, ročník XXVIII

OBSAH:

Živá příroda

Jaroslav Hlaváč
Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) – lesní, stepní a druhotná stanoviště
Malacofauna of the Koněprusy Area (Czech Karst) – woodland, open grounds and secondary habitats

Libor Dvořák
Některé výsledky sledování motýlů v jeskyních jihozápadních Čech a přehled motýlů nalezených v krasových jeskyních České a Slovenské republiky
Some results of a research of Lepidoptera in caves of southwest Bohemia and the list of Lepidoptera found in karst caves of both Czech and Slovak republics

Geologie, paleontologie, speleologie a meteorologie

Jaroslav Kadlec, Jaroslav Hlaváč, Ivan Horáček
Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
Sediments of the Arnika Cave in the Czech Karst

Roman Živor, Karel Žák, Ondřej Jäger
Zdenina jeskyně – nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
Zdenina Cave – a new discovery in the Kruhový Quarry near Srbsko, Czech Karst

Petr Olišar
Jeskyně č. 18038 Malá Panama – nálezová zpráva
Cave No. 18038 Malá Panama (Small Panama) – Discovery report

Jiří Kovanda
Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
Jaroslav Petrbok and the discovery of the Koněprusy Caves

Rudolf Prokop
Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika
From the history of echinoderm research of the Czech Lower Paleozoic

Blanka Javůrková
Srážková charakteristika berounské kotliny
Characteristics of precipitation in the Beroun Basin

Historie, etnografie a archeologie

Dana Přenosilová
Masopustní obchůzky jako forma divadelního projevu
Shrovetide walks as a form of dramatic expression

Ivana Macháčková
Sluneční hodiny
The sun dials

Václav Matoušek
Zlomek pravěké keramiky z jeskyně Arnika v Českém krasu
The fragment of primeval pottery from the Cave of Arnika in the Czech Karst

Petr Kmínek
Rukopis archiváře Jana Königa „Soupis pomístních jmen pro město Beroun“ z archivu Muzea Českého krasu v Berouně
The registration of field-names for the town of Beroun

Zprávy z akcí

Emil Šnaidauf
Nová naučná stezka v Českém krasu
A new instruction path in the Czech Karst

Irena Jančaříková
Povodeň v Muzeu Českého krasu v Berouně
Flood in the Museum of the Czech Karst

Výročí

Petr Kmínek, Jana Čapková
110 let berounského muzea
110th Anniversary of the Beroun Museum

Michal Pondělíček
30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
The 30th Anniversary of the Protected Landscape Area of the Czech Karst

Recenze

Vladimír Lysenko
Stankovič J., Jerg Z. a kol.: Plešivecká planina – atlas krasových javov

Bohumil Ševčík
Album svatoivanské

Zdena Kalašová
Seznam regionální literatury v Muzeu Českého krasu v Berouně v letech 2001 – 2002

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu