Sborník Český kras 2007

Sborník Český kras r. 2007, ročník XXXIII

Listovat časopisem můžete černými šipkami. Vyzkoušet můžete i vyhledávání.

Obsah / Contens:

Michal Hejna
50 let Velkolomu Čertovy schody
Čertovy schody Quarry: 50 years old

HYDROLOGIE / HYDROLOGY

Karel Žák, Libor Elleder
Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
History of floods in the karst canyon of Berounka River in surroudings of Srbsko village during the last two hundreds years

GEOLOGIE A PALENTOLOGIE / HYDROLOGY AND PALEONTOLOGY

Rudolf J. Prokop
Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
Skeletal remains of echinoids in the Silurian and Devonian limestones of the Czech Karst, Barrandian area, Czech Republic

Jiří Kovanda
Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
Molluscs of five sections in loess accumulations of the Czech Karst

SPELEOLOGIE /SPELEOLOGY

Karel Žák, Michal Kolčava, Ondřej Jäger, Roman Živor
Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2005 to October 1, 2007

ARCHELOLOGIE / ARCHEOLOGY

Daniel Stolz
Současný stav povrchového průzkumu archeologických nalezišť území Českého krasu na pravém břehu Berounky
The current state of the surface survey of archeological sites in the Czech Karst on the right bank of the Berounka River

BIOLOGIE / BIOLOGY

Pavel Špryňar
Výskyt nutrie říční (Myocastor coypus) u Berounky v Srbsku
Occurrence of the coypu (Myocastor coypus) in the Berounka River near Srbsko village

Pavel Špryňar
Invazní slunéčko Harmonia axyridis dorazilo do Českého krasu (Coleoptera: Coccinelliade)
Invasive multicolored Asian lady beetle Harmonia axyridis has arrived at the Czech Karst (Coleoptera: Coccinelliade)

HISTORIE / HISTORY

Jan Pohunek
Lomy Amerika – etnografie Země nikoho
„Amerika“ Quarries – An Ethnography of No-one´s land

Radovan Horný
Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
Less known data about Joachim Barande (1799-1883)

Antonín Jančařík
Jeskyňáři v uniformě
Cavers in uniform

ZPRÁVY Z AKCÍ/ REPORTS

Irena Jančaříková
Projekt montánní činnost ve Středočeském kraji
Project of the Mining Activity in the Central Bohemian Region

Pavel Špryňar
Botanická exkurze na Bacín, nejvyšší vrchol Českého krasu
Botanical excursion to the Bacín Hill, the highest peak of the Czech Karst

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu