Přednáškový cyklus 2018

Přednášky | 8.2., 12.4., 14.6., 13.9. a 13. 11. vždy od 18 hod.

Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!!!

Přednáška „Konec nadějí pražského jara 1968″ se z termínových důvodů NEUSKUTEČNÍ dne 8. 11., jak bylo původně avizováno.
NOVÝ TERMÍN JE ÚTERÝ 13. LISTOPADU OD 18 hod.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přenášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době.

V tomto ohledu je cyklus v roce 2018 orientován převážně historicky a politologicky, a tomuto zaměření je rovněž přizpůsoben výběr referentů z akademických pracovišť. Tematická zaměření jednotlivých vystoupení propojuje, jak obecnou základní informaci o významu zlomových událostí a jejich dopadu na rozvoj českého politického, právního a sociálního vývoje, tak specifický přístup vycházející ze zájmu a specializace jednotlivých referentů. Přednášky představují chronologicky posloupnou řadu, v níž přední znalci přibližují události zlomových let 1848 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968. V tomto časovém rozpětí pokrývají základní milníky historického vývoje české společnosti od počátečních modelů moderního politického vývoje (1848), přes aplikaci moderních demokratických struktur v roce 1918, až po jejich kolapsy systému (1938 a 1948) a neúspěchu o jeho oživení (1968).

Jednotlivé přednášky

8. 2. 2018 od 18 hod.

Přednáška: „Dědictví revoluce 1848/49 a berounská samospráva“

Revoluce uprostřed 19. století přinesla mnoho změn. Vznikla česká politická reprezentace, česko-německý konflikt se rozhořel naplno, rolník se zbavil poddanství, státní úředník převzal agendu bývalých vrchnostenských úředníků a etablovala se moderní liberální městská a venkovská samospráva. Právě působení této druhé koleje veřejné správy (vedle státní správy) v krizových momentech (povodeň v roce 1872 a útěk starosty z města o dva roky později) budou náplní této přednášky.

přednášející: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Ústav českých dějin FF UK, Praha

12. 4. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Vznik státu 1918 a republikánská tradice

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

přednášející: Prof. Mgr. Vratislav Doubek, PhD., Ústav politologie FF UK, Praha

14. 6. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Mnichovská krize a československá armáda

Mezi osudové „osmičkové“ roky nezpochybnitelně patří i rok 1938. Přijetí Mnichovské dohody rázně ukončilo krátké, pouze dvacetileté období existence novodobého samostatného státu, od té doby zvaného „první republika“. Kapitulace bez boje znamenala i degradaci idejí, na nichž meziválečná republika stála. Jedním z největších traumat byl krach myšlenky branné připravenosti národa. Ukázalo se, že ani hrdá a poměrně silná armáda nemohla zaručit suverenitu. Obranyschopnost Československa v září 1938 je dnes stále diskutovaným tématem. K válce nedošlo a tak její úroveň zůstává velkou neznámou. Názory na československou meziválečnou armádu se v průběhu desítek let postupně tříbily a posléze i zbavovaly ideologických a politických tlaků, nánosů a klišé, na druhou stranu slábne historická paměť v podobě osobního prožitku a společné paměti. Jak tedy lze dnes pohlédnout na starou a mnohokrát do omrzení diskutovanou „kvadraturu kruhu“ otázky, zda jsme se měli či mohli v osudném září 1938 bránit?

přednášející: Mgr. et. Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

13. 9. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Únor 1948 jako praktický pokus o zlepšení tradiční politiky

Téma se tentokrát soustředí nikoli na změnu charakteru státnosti jako takové (ta byla definována již v roce 1945), ale na vnitropolitický mocenský boj. V konečném důsledku se tak jednalo jak o mocenský, tak ideologický střet, který stál na počátku etapy nové totality v Československu. Přednáška se soustředí na debaty o politickém režimu při nástupu komunistického vládnutí, na kritiky parlamentní demokracie spojené s nabídkou efektivnějšího a spravedlivějšího státu. Po odstavení tzv. odcizených a zkorumpovaných elit od moci mělo dojít k ukončení politických střetů a využití uvolněné energie ke všeobecnému pokroku, kultivaci a zlepšení životních podmínek.

přednášející: Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

8. 11. 2018 od 18 hod.

Přednáška: Konec nadějí pražského jara 1968

Poslední díl cyklu bude věnován pokusu o reformu socialistického modelu v letech 1967-68 a jeho ukončení intervenčním zásahem vojsk Varšavského paktu. Přednáška se zaměří na politické pozadí procesu tzv. pražského jara a jeho vojenských, mezinárodních i kulturních přesahů.

přednášející: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu