Muzeum se představilo na veletrhu Holiday World

Veletrh | Holiday World

Středočeský kraj se již tradičně zúčastnil prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2012, který se konal na výstavišti Incheba Praha v termínu od 9.-12.2.2012. Součástí expozice Středočeského kraje byl i stánek našeho muzea.

Expozice Středočeského kraje byla umístěna na ploše o velikosti 220 m². Na této ploše se prezentovalo 11 spoluvystavovatelů a zájem veřejnosti dával znát, že se je na co dívat. V letech 2008 až 2010 realizoval Středočeský kraj projekt s názvem „Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a vytvoření stánku“, který byl finančně podpořen Regionálním operačním programem Střední Čechy. V rámci tohoto projektu byly vyrobeny veletržní stánky kraje v duchu středověkého tržiště. Tyto stánky měli možnost využít jednotliví spoluvystavovatelé ke své prezentaci na veletrhu. V rámci expozice probíhal doprovodný program – prezentace kutnohorských vinařů, vystoupení raziče mincí i představení tradičního řemesla košíkářství. O stánek Středočeského kraje byl nebývalý zájem a návštěvníkům byly poskytnuty informace o kulturních a turistických památkách i ostatních zajímavostech regionu Středních Čech.

Výherci naší soutěže byli osloveni e-mailem.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu