Mezinárodní den památek a sídel

Netradiční prohlídka | 18. 4. 2011 od 9 do 17:00

Plzeňská brána, Husovo náměstí, Beroun

Letošním tématem je Kulturní dědictví vody. Člověk je s vodou odevždy propojen nejrůznějšími způsoby, což významně ovlivňovalo celou kulturní historii lidstva.

Návštěvy v MČK (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien) od 9 do 12 hodin a od 12.45 do 17 hodin; výstupy na ochoz Plzeňské brány od 21 do 24 hodin

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií bude zvýhodněný vstup do Muzea Českého krasu a všech jeho poboček (Plzeňská brána, Muzeum Žebrák, výstavní síň Konírna). Ve večerních hodinách nabízíme netradiční noční prohlídku města Berouna z ochozu Plzeňské brány.

Voda patří k hlavním stavebním materiálům pozemského těla člověka. Díky jejím příznivým fyzikálním vlastnostem a přítomnosti ve velké části světa ji lidé mohou vést akvadukty, pohánět jí strojní zařízení, plavit se po ní… Mnoho kulturních památek souvisí s přístavy, získáváním pitné vody, jejím technickým a průmyslovým využitím, transportem, zadržováním, ale také čištěním… Voda tak spoluvytváří kulturní krajinu, nejednou však při živelních pohromách dílo lidí ničí… (převzato z http://www.npu.cz/news/7091)

Na Plzeňské bráně se návštěvníci dozvědí několik informací o vodním příkopu – součásti městského opevnění, kašně se sochou sv. Jana Nepomuckého na Husově náměstí. Vzpomeneme i na povodně, které se do města v minulých letech přihnaly.

Více o povodni v roce 2002
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu