Mezinárodní den památek a historických sídel II.

pro děti i veřejnost | 19. 4.

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun | Plzeňská brána, ul. V Plzeňské bráně, Beroun

  • 10-12, 12:45-17.00 – Zpřístupnění Plzeňské brány a expozic muzea (Husovo nám. 87, Beroun)*

Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. V prvním patře Plzeňské brány, ve valeně sklenuté prostoře bývalé zbrojnice, se nachází stálá expozice věnovaná nejen samotné historii a architektuře tohoto památkového objektu, ale zároveň i celému opevnění města Berouna.

  • 11:00 – Začátek stavění průčelí z Lego kostek (Husovo nám. 87, Beroun)
  • Na základě práce v programu Lego Designer připravil Ing. arch. Petr Šimr 3D model fasády Jenštejnského a Salátovského domu, tzn. vnější fasády objektů, v nichž Muzeum Českého krasu, p.o.,  v Berouně sídlí. Tyto navržené modely bude od 11.00 v  muzeu před zraky návštěvníků fyzicky stavět.
  • 16:00 – Přednáška o projektu Jenštejnského a Salátovského domu z Lego kostek, přednáší Ing. arch. Petr Šimr (Husovo nám. 87, Beroun)

Svět stavebnice Lego, jeho historii a další zajímavosti představí návštěvníkům Ing. arch. Petr Šimr. Poví, co vše lze z Lega postavit (od továrních setů přes nejpřesnější kopie skutečných objektů i fantazijních sestav). Seznámí návštěvníky s programem Lego Designer, ve kterém si může „každý“ navrhnout virtuální model z knihovních prvků typizovaných Lego dílků v dostupných barvách. Program umí vygenerovat i seznam potřebných dílků na stavbu díla a také vizualizace 2D a 3D virtuálního modelu. Na základě práce v tomto programu připravil Petr Šimr 3D model fasády Jenštejnského a Salátovského domu, tzn. vnější fasády objektů, v nichž Muzeum Českého krasu, p.o.,  v Berouně sídlí.

*Přehled expozic muzea

•    Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století
Návštěvníci mohou obdivovat zbraně z muzejních sbírek vyrobené v 18. a 19. století. Expozice podává základní orientaci v problematice zbraní, klade důraz na technická zdokonalení, vyzdvihuje jejich krásu a uměleckořemeslný um výrobců.
•    Až do předsíně nebes
Expozice představuje devět obrazů světců barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor pláten z fondu berounského muzea Vás přivede až do předsíně benediktinského nebe. Vyobrazení světců a významných členů řádu je sice vedeno v tmavších sytých tónech, velmi barvitě však vypráví jejich osudy a nastiňuje spletité cesty.
•    Živá příroda Českého krasu
Expozice „Živá příroda Českého krasu“ je zaměřena zejména na vyšší obratlovce. Vystaveno je zde téměř 70 druhů ptáků a savců reprezentujících jednotlivé biotopy Českého krasu. Flóra Českého krasu je dokumentována fotografiemi významných chráněných rostlinných druhů.
•    Geologicko-paleontologická expozice Barrandien
Návštěvníci se seznámí se základními údaji o Barrandienu. Důležitá je barevná geologická mapa a tabulka se základním přehledem geologického vývoje Barrandienu a jeho pokryvných útvarů. Úvodnímu panelu dominuje busta Joachima Barranda. Kromě Barranda jsou zde zmíněni i další významní geologové Otomar P. Novák, Jaroslav Perner a Jaroslav J. Jahn.
•    Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu
Stručný text seznamuje návštěvníky se základními údaji o Českém krasu. Celkovou atmosféru navozuje velkoplošná fotografie B. Dusíka „Pohled do údolí řeky Berounky z Tetínských skal“. Z povrchových krasových útvarů je v expozici zastoupena ukázka škrapu, fotografie Jelínkova mostu u Kotýzu a fotografie krasové deprese ve Velkolomu Čertovy schody. Velká pozornost je věnována podzemním krasovým jevům, zejména jeskyním a propastem Českého krasu.
•    Z dějin řemesel města Berouna
Řemeslo hrálo významnou roli v hospodářském životě města Berouna již od jeho založení. Jednotlivé zastoupení řemesel vycházelo z potřeb a možností města, které se v průběhu staletí měnily. Na ochranu svých profesních zájmů se řemeslníci stejných nebo podobných řemesel sdružovali do cechů, s jejichž pomocí se starali o proces výroby, kvalitu a odbyt výrobků, regulovali počet řemeslníků ve městě i počet zájemců o vyučení v oboru.
•    Etnografická expozice
Etnografická expozice evokuje zařazením jednotlivých sbírkových předmětů uspořádání venkovského interiéru 1. poloviny 19. století. Dle zásady „část za celek“ je zde použit sbírkový materiál, který je nositelem informace a zároveň je vizuálně zajímavý.
•    Český kras a člověk
Prostory expozice představují výběr archeologických lokalit z území Českého krasu. Zvláštní pozornost je věnována osídlení jeskyní člověkem a využití členitosti krajiny při budování výšinných opevněných hradišť od pravěku do raného středověku. V nedávné době byla expozice doplněna nálezem pokladu z Tetína a připravuje se k celkové rekonstrukci.
•    Geopark Barrandien
Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky. Návštěvníci zde naleznou základní informace o regionální geologické jednotce Barrandien, zejména o jejím časovém a prostorovém rozšíření. Jádrem expozice jsou vystavené barrandienské horrniny.
•    Plzeňská brána
Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. V prvním patře Plzeňské brány, ve valeně sklenuté prostoře bývalé zbrojnice, se nachází stálá expozice věnovaná nejen samotné historii a architektuře tohoto památkového objektu, ale zároveň i celému opevnění města Berouna.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu