Ing. Zdeněk Štefek, radní SČ kraje pro oblast kultury a památkové péče: Nejen milovníci keramiky jsou zváni do nově otevřeného Muzea berounské keramiky, které vzniklo za podpory Regionálního operačního programu.

z regionu | od února 2015

V Berouně bylo 26. února slavnostně otevřeno Muzeum keramiky, kam se vedle představitelů města a dalších hostů podíval i radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek. „Mohu být hrdý, že partnery projektu města – Muzea keramiky jsou 2 naše příspěvkové organizace, Muzeum Českého krasu a Ústav archeologické památkové péče Středních Čech.  Vzhledem k historii města, historii hrnčířství a keramiky, pravidelným hrnčířským trhům je muzeum důležitým střípkem do mozaiky Berouna,“ řekl radní Štefek.


Návštěvníci zde najdou i archeologické nálezy z konce 14. století, hlavní částí expozice bude renesanční malovaná keramika z přelomu 16. a 17. století. Součástí expozice muzea je keramická dílna i replika naleziště hrnčířské pece v nedaleké lokalitě U Černého koně. U recepce je i speciální umyvadlo z Mexika.

V muzeu se počítalo i s prostorem pro výstavy – hned 26. února čekala návštěvníky vernisáž výstavy keramiky Vladimíra Izbického a Václava Vlasáka, skláře z Bělčic. Objekt byl zrekonstruovaný za pomoci Regionálního operačního programu, který projekt podpořil skoro 8 miliony korun. Jedna část projektu zahrnovala rekonstrukci objektu, protilehlé zahrady a zahradního domku, druhá znamenala vybavení interiéru muzea a vytvoření expozice berounské keramiky.

Prostory nového muzea v Zámečnické ulici bude spravovat Městské kulturní centrum.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu