Tvořivý doprovodný program výstavě Krajinou Krasu

Pro školy | březen - květen 2022

Tvořivý doprovodný program k probíhající obrazové výstavě Krajinou Krasu, která představuje přírodu CHKO Český kras očima umělců a dětí:

O PROGRAMU:

Při doprovodném programu se s žáky zamyslíme nad tím, jak lidé krajinu vnímali v dávné minulosti a jak ji vnímáme dnes. Povídání bude doplněno krátkou prezentací obrázků, které tento vývoj ilustrují.

Během tvořivé části programu si děti vytvoří „vlastní“ krajinu Českého krasu – hravým způsobem pomocí jednoduché techniky (vytvoření obrazu metodou tupování houbou přes šablonu). Vytvoření obrázku nám pomůže pochopit, že každý malíř-krajinář si z krajiny musí vybrat to, co je pro něj podstatné a že je při zobrazování krajiny nutné postupovat v prostorových plánech.

Program je určen 1. a 2. stupni ZŠ, možno ho přizpůsobit i SŠ (zařazení v rámci RVP: 1. stupeň: Člověk a jeho svět/Člověk a příroda, Člověk a společnost, 2. stupeň: Člověk a společnost/Dějepis, Umění a kultura/Výtvarná výchova, Gymnázia: Člověk a společnost/Dějepis, Výtvarný obor)

Časová dotace programy včetně prohlídky: cca 60 minut

Cena programu: 30,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.  V ceně je i návštěva stálých expozic muzea.

Objednávku můžete provést na pokladně Muzea Českého krasu – tel.: 311 624 101, mob.: 601 374 246

O VÝSTAVĚ:

Zveme vás na výstavu obrazů s tematikou Českého krasu. Má název Krajinou Krasu a podtitul Český kras očima umělců a dětí.

K vidění jsou díla známých autorů z muzejních a galerijních sbírek. Svoji tvorbu zde vystavují také současní malíři s vazbami k regionu. Součástí výstavy jsou také malby a kresby osobností regionu (např. Rettigová, Talich, Nepil, Novotná) a místní přírody od žáků berounské ZUŠ Václava Talicha.

Námětem většiny obrazů jsou nejznámější přírodní scenérie jako např. skály, lomy a říční zákoutí. Zajímavé je srovnávat odlišné, často velmi originální pojetí krajiny v podání jednotlivých umělců, které inspiroval kraj mezi Prahou a Berounem. Některé obrazy zachycují také překvapivá místa – např. industriální díla a lanovky nebo krápníkovou výzdobu Koněpruských jeskyní.

Výstava se koná u příležitosti letošního 50. výročí založení CHKO Český kras. Prohlédnout si ji můžete do 8. května 2022 v Jenštejnském domě na Husově náměstí. Celkem uvidíte 115 obrazů, které byly vytvořeny různými technikami (olejomalba, pastel, akvarel, linoryt). Dva obrazy bylo zapůjčeny z Galerie Středočeského kraje, elektronické reprodukce obrazů poskytla také Západočeská galerie v Plzni a Galerie umění Karlovy Vary.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu