O prvním mostu víme díky vdově Jarušce

Povodně | seriál Radničního listu

Ničivé povodně na Berounce za sebou zanechávaly v každém století hned několikrát ohromnou spoušť a často s sebou odnášely i pro mnohé obyvatele důležitou spojnici se světem – mosty a lávky. Naposledy rozvodněný živel v roce 2002 strhl na dolním toku Berounky hned čtyři lávky ve S tradonicích, Berouně, Srbsku a Dobřichovicích. Další v Hlásné Třebani natrvalo ohnul.

Podléhal vlivu počasí

Již ve středověku překonávali obchodníci a lidé řeku Berounku v Berouně nejen brodem, ale také po mostě. První zpráva o berounském mostě pochází z roku 1353, kdy jistá vdova Jaruška odkazuje
svůj nemovitý majetek dětem a jisté polnosti lokalizuje „u mostu“. Peníze na opravu mostu získávali konšelé z nájmu městského pole, kterému se říkalo „mostnictvo“. První zmínky o mostnictvu jsou z 15. století. Jak vypadal hlaví most na konci 16. století, víme díky Janu Willenbergovi, který jej zachytil na své vedutě. Byl z části krytý a vedl z ostrova na Dolejší náměstí. Byl postaven ze dřeva, lehce proto podléhal vlivům počasí. Později byl dřevený most několikrát zničen povodní, například při tání v roce 1570. Nicméně definitivně jej zničila až velká roku1629.

Kvůli válčení a nedostatku peněz dlouho čekali berounští občané na novou spojnici. Přes řeku se tak dostávali jen na prámu s převozníkem. Později obnovila most pro přesuny vojsk francouzská armáda
v roce 1742, už o tři roky později jej ale voda opět zničila. Napoleonova vojska tedy postavila v roce 1798 další dřevěný most o něco jižněji, i ten roku 1814 podlehl velké vodě.

Špatně odvedená práce…

Rozhodujícím dnem pro vznik mostu byl 27. prosinec 1836, kdy byly císařem schváleny plány mostu a bylo svoleno, aby most nesl císařovo jméno. K slavnostnímu položení základního kamene došlo až 16. července 1840. Za 18 měsíců byl most postaven. Slavnostní otevření a vysvěcení mostu bylo stanoveno na 18. září 1842. Ač byl most oslavován v novinách a současníky považován za důkladné dílo tehdejšího mostního stavitelství, jeho existence byla krátká. Kvůli špatné kvalitě odvedené práce se začal rozpadávat, a tak jej musel nahradit v roce 1882 zcela nový most, ten nynější, jehož mostovka ovšem pochází z let 1949-1953, kdy byl rekonstruován.

Berounský most po dlouhou dobu zůstával jediným mostem přes Berounku v dnešním okrese. Teprve v roce 1865 se nedaleko objevil druhý v Nižboru, a další pak v roce 1880 v Karlštejně. n

Závodská lávka

Obyvatel Berouna na obou březích Berounky koncem 19. století přibývalo. Proto bylo třeba hlavní most doplnit o lávku pro pěší. První lávka se železnou konstrukcí se objevila v Berouně ale až
roku 1972. Nahradila do té doby provizorní pontonovou lávku, která musela být na zimu vždy rozebírána.

  • 20. léta 20. století – Přes Berounku vede dřevěná lávka.
  • 1924 – Dřevěná lávka měla na mále. V noci z 14. na 15. června stoupla neustálými dešťmi tolik Berounka, že strhla vojenskou plovárnu. Hrozilo, že plovárna poškodí závodskou dřevěnou lávku, ale šťastně vše dopadlo.
  • 1940 – Ledové kry strhly v březnu dřevěnou lávka. Prácespojená s jejím novým zřízenímbyla zadána staviteli J. Kuncoviza 87 tisíc korun.
  • 25. 9. 1959 – Byla dokončena nová lávka spojující město se Závodím. Vybudoval ji za 11 dní železniční oddíl vojáků jako splnění závazku na počest vypuštění sovětské rakety na Měsíc.
  • 6. 12. 1964 – Byla prací řady závodských dobrovolníků vybudována pontonová lávka.
  • 15. 12. 1972 – Slavnostní předání nové lávky se železnou konstrukcí do provozu.
  • 13. 8. 2002 – Rozběsněná Berounka lávku strhla.
  • 27. 8. 2003 – Otevření nové lávky s hydraulickým mechanismem.

Zdroj: SOkA Beroun
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu