Mezi zábavou a poučením

|

2. 6. – 25. 7. 2010

Muzeum má vedle své sbírkotvorné funkce také funkci edukační a může školám nabídnout netradiční pojetí a rozšíření výuky.

Užívá sbírek pro výchovně-vzdělávací činnost, tzn. připravuje zvláštní prohlídky, doprovodné programy a dílny pro školy. Jedná se o komplexní strukturované programy, které jsou koncipovány ve vazbě na RVP. V setkávání mladých lidí s výtvarným uměním jsou uplatňovány oboustranně vstřícnější metody a formy, inspirované zejména přístupy konstruktivní a zážitkové pedagogiky. Programy mají za cíl v prvé řadě neodrazovat od onoho setkávání, a také naučit mladé lidi umět z tohoto setkávání vytěžit maximum. Veřejnosti byly představeny právě takové programy uskutečňované v muzeu v průběhu posledních dvou let. Výstava dětských prací doplnila vlastní výtvarná tvorba lektorů Jana Ryndy a Patrika Pařízka. V průběhu výstavy byly v předem uvedených termínech uskutečněny vybrané doprovodné programy pro školy i seminář pro pedagogy a odbornou veřejnost.

fotografie

Záznam z vernisáže výstavy

Výstavu zahájil Mgr. David Palivec, kurátor výstavy Bc. Patrik Pařízek, výtvarník Jan Rynda a pracovník Štefánikovy hvězdárny Ing. Martin Fuchs.

Škola hrou v berounském muzeu

„Mezi zábavou a poučením aneb vzdělávací funkce muzea“ nese název výstava v konírně Muzea Českého krasu. Byla otevřena vernisáží 2. června a potrvá až do 25. července.

Jan Rynda a úplně čerstvý bakalář Bc. Patrik Pařízek pracují s dětmi a výsledky společné práce na výtvarném poli představují berounskému publiku. Výstava hýří nápady a nečekanými výtvarnými projevy.
Je vidět, že se všichni při práci a vzdělávacích akcích baví. Kromě dětských prací jsou tu vystaveny také práce obou výtvarníků – rovněž překvapující nápady a neobvyklými náměty.
Oba výtvarníci nabízejí i výtvarný experiment a používají k vyjádření často nečekané, někdy nalezené materiály. Kromě toho je tu i výstava nejrůznějších uzlů Ing. Martina Fuchse. Výstava je doplněna informačními panely o vzdělávací funkci muzea a různých doprovodných akcích zvláště pro školy.
Zdeněk Zůna, Berounský region, 4. 6. 2010
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu