Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu

projekt | Realizace projektu: 2.3.2016 – 30.6.2020

Místo realizace: S. K. Neumanna 1141, Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o. realizuje projekt s názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu“. Hlavním cílem předkládaného projektu je zefektivnění ochrany sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o. prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu a vybudováním nového centrálního depozitáře MČK. Nový depozitář bude v max. možné míře splňovat požadavky pro uložení a správu sbírkových předmětů Muzea. Cílem projektu je dosáhnout a naplnit zákonem definovaných norem pro péči o sbírky. Cílem projektu je tedy výrazně zlepšit ochranu sbírkových předmětů, fondů a dokumentů v oblasti preventivní konzervace – tzn. zlepšit ochranu před poškozením a účinky nevhodných mikroklimatických podmínek, před chemickými látkami, světlem, prachem, výkyvem teplot, před působením škodlivých organismů , atd.

Realizací projektu dojde ke kompletní rekonstrukci objektu s prioritním cílem vhodného uložení sbírkového fondu a zvýšení ochrany sbírkového fondu Muzea Českého krasu. Navržený systém ochrany a uložení sbírkového fondu je v souladu s platnou legislativou a ve vztahu k danému sbírkovému fondu nastavuje maximální ochranu sbírek MČK.

Realizací projektu dojde k uložení všech 29 podsbírek, které jsou pod správou MČK, do nově vybudovaných prostor centrálního depozitáře, které budou splňovat doporučené standardy uložení sbírkového fondu daného druhu a množství.

Místo realizace je budova čp. 1141 v ul. S. K. Neumanna 1141, Beroun, kde bude umístěn centrální depozitář MČK, v němž bude umístěno 29 podsbírek.

Doba realizace projektu: 2.3.2016 – 30.6.2020

Celková předpokládaná alokace činí 53 084 419,14,- Kč
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu