Muzejní noc v Muzeu Žebrák na téma 1. světová válka

akce | 22. 6 2018, 17 - 21 hod.

Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák

Téma muzejní noci je vázáno na expozice a výstavu a ponese se v duchu 100. výročí od vzniku republiky. Doprovodný program bude probíhat u příležitosti výstavy „Na frontě i v zázemí“ ve spolupráci s ARMY Muzeem ve Zdicích – Četnická stanice Hořovice. V průběhu večera bude oživenou formou názorných ukázek a povídání přiblížena výstroj a výzbroj vojáků bojujících v 1. světové válce. Hudební vystoupení zajistí poberounská kapela Třehusk, která zahraje lidové či zlidovělé písničky z vojenského prostředí. Inspirací pro zařazení těchto písniček do repertoáru kapely byly dva staré deníky zaplněné autentickými, emotivními popisy života v kasárnách c. a k. rakousko-uherské armády, resp. v zákopech Velké války, přesunů na bojiště i z něj, vzpomínkami na domov a blízké – texty písní, z nichž mnohé už dávno upadly v zapomnění.

Hudba bude prostoupena čtením výběru příhod z deníkových zápisků v podání Josefa Kozáka. V průběhu muzejní noci a po setmění je možné navštívit Hvězdárnu Žebrák a strávit příjemný čas pozorováním noční oblohy dalekohledem z kopule či povídáním o zajímavých nebeských úkazech.

Program:

17:00  zahájení na náměstí v Žebráku před budovou muzea

17:10 – 17:20  čtení válečných deníků Josefa Kozáka s vystoupením kapely Třehusk (náměstí)

17:20 – 17:45  vystoupení poberounské kapely Třehusk (náměstí)

17:50  povídání o 1. světové válce – ARMY Muzeum (náměstí)

18:00  prohlídka expozice Městského muzea v Žebráku a komentovaná procházka výstavou „Na frontě a v zázemí“ s uniformovanými členy ARMY Muzea ze Zdic – Četnická stanice Hořovice

18:30 – 18:45  čtení válečných deníků Josefa Kozáka s vystoupením kapely Třehusk (náměstí)

18:50 – 19:15  vystoupení poberounské kapely Třehusk (náměstí)

19:20  povídání o 1. světové válce - ARMY Muzeum (náměstí)

19:30 – 20:10  čtení válečných deníků Josefa Kozáka s vystoupením kapely Třehusk (náměstí)

20:15 – 21:00  prohlídka expozice Městského muzea v Žebráku a komentovaná procházka výstavou „Na frontě a v zázemí“ s uniformovanými členy ARMY Muzea ze Zdic – Četnická stanice Hořovice

18:00 – 22:00  prohlídka Hvězdárny Žebrák, pozorování oblohy dalekohledem, povídání o meteoritu
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu