Přednáška: Hospodářské dvory na Hořovicku

Přednáška | 12. 6. 2018 od 17 hod.

Muzeum Hořovicka, Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27

Přednáška přiblíží podobu hospodářských dvorů z několika bývalých velkostatků rozkládajících se na území Berounska a Hořovicka. Dvory postavené nebo upravené zejména v průběhu 18. – 19. století mají často pozoruhodné stavebně-architektonické i funkční řešení. Dvory budou charakterizovány jednak jako celky a dále bude věnována pozornost jednotlivým hospodářským budovám – sýpkám, stodolám, chlévům nebo ovčínům.

Akce se uskuteční ve spolupráci s Městskou knihovnou Ivana Slavíka Hořovice.

Přednášející: Ing. Jan Žižka, ředitel Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu