Programy pro školy – přehled

Aktuální krátko- i dlouhodobá nabídka pro školy | rok 2019

Aktuální nabídka programů pro MŠ a ZŠ

OBECNÁ

STÁLÁ

Krok za krokem Berounem – procházka centrem města spojená s vyprávěním o jeho založení, pověstech a cenných budovách.

Poklad v muzeu – děti pomocí pracovního listu získávají informace z expozic a tím také šifry pro odemčení truhly s pokladem. Programem provází dávná obyvatelka Jenštejnského domu v kostýmu.

Horní brána – historie městského opevnění a založení Berouna, hodinový stroj, ukázky městských listin a privilegií, vyhlídka na centrum Berouna.

programy k výročím a svátkům – aktuální nabídku sledujte na muzeum-beroun.cz

prázdninový program – Den s geologem, Den paleontologem, Hrátky za muzejními vrátky – podrobný rozpis na muzeum-beroun.cz

JEN V ROCE 2019

Kouzlo vánočního stromku – doprovodný program k výstavě (od 29. listopadu 2019)

výročí roku 1989 – bude upřesněno (listopad 2019)

GEOLOGICKÁ

STÁLÁ

Pravěký detektiv - program probíhá v unikátní venkovní expozici Geopark Barrandien. Účastníci pomocí jednoduchých návodných otázek a hádanek ze strany geologa zjistí, co vše můžeme vypátrat z kamenů a sami tak objeví pestrou geologickou minulost Země. Na závěr si zkusí najít v kameništi vlastní zkamenělinu, kterou si mohou odnést domů.

Exkurze – exkurze do geologicky zajímavých lokalit (Koněprusy, Sv. Jan pod Skalou, Rejkovice, Skryje) spojené se sběrem fosilií.

JEN V ROCE 2019

Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech – doprovodný program k výstavě, výroba náramků z různých druhů polodrahokamů (do 29. září 2019)

Do světa pradávných sopek – děti se seznámí s pohybem kontinentů a s tím souvisejícím vznikem sopek, osahají si ukázky vulkanických hornin, dozví se, jaké mají sopečné materiály využití a poznají Berounsko jako kraj s dramatickou geologickou minulostí. Součástí projektu je i jednoduchý chemický pokus simulující sopečnou erupci, videoprojekce se záběry vulkánů a výtvarná aktivita. Školáci si v rámci programu také namalují vlastní sopku a ozdobí ji skutečným sopečným materiálem (drtí z láv či jiných sopečných produktů).

Vycházka s geologem k pozůstatkům místních sopek – muzejní geolog vezme žáky k pozůstatkům sopečné činnosti v okolí Berouna a přímo v terénu žákům ukáže místa sopečné činnosti. Cílem bude geologicky zajímavá lokalita v údolí Berounky u Lištice, domluvit však lze i alternativní cíl v okolí objednávající školy, pokud je k dispozici.

Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje – projekt v rámci MAP na cca 4 vyučovací hodiny je rozdělen na část Země a kameny (Země pomáhá i překvapuje – kameny a geologie v praxi, Kameny vypráví pradávný příběh vývoje naší krajiny a přírody) a Živá příroda a její ochrana. Od září 2019.

Konkrétní podoba programu bude vždy uzpůsobena věku účastníků a časovým možnostem škol. Programy jsou pouze na objednání na tel. 311 624 101 nebo produkce@muzeum-beroun.cz. Cena 10 – cca 50 Kč (podle časové a materiálové náročnosti programu). Možnost naplánovat program na míru podle zájmu školy.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu