Programy pro školy 2021

Aktuální přehled programů pro školy | rok 2021

Muzeum Českého krasu nabízí různé geologické, historické, vlastivědné či tvořivé vzdělávací programy pro školy či jiné dětské skupiny. Vyberte si z naší pestré nabídky a kontaktujte nás na tel. 311 624 101 nebo emailu pokladna@muzeum-beroun.cz. Všechny programy lze délkou a obsahem individuálně přizpůsobit věku zúčastněných a podle toho se může měnit také cena. Realizace programu zavisí na časových možnostech pracovníků MČK, prosíme o objednávání programů s předstihem, obzvláště v letní sezóně. Nejžádanější programy jsou označeny barevně.

Název programu

Obsah programu

Časová dotace

Věk

Počet dětí ve skupině

Cena

Prohlídky expozic s muzejním geologem (+ pracovní listy) Prohlídky jsou nabízeny formou prostého výkladu nebo interaktivního výkladu s úkoly a hádankami. K vnitřním expozicím je možné využít i pracovní list a společně jej pak s geologem vyhodnotit. dle domluvy bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy od 30Kč dle rozsahu a doby trvání
Geologické / paleontologické exkurze a vycházky na míru Geologické a paleontologické exkurze a vycházky na různé lokality (třeba i dle možností v okolí školy) dle dohody. Dle možností lze případně zařadit i sběr a určování zkamenělin. Součástí exkurze / vycházky je vždy přiblížení geologického vývoje regionu, další náplň se odvíjí od dohodnutého účelu akce a lokality. dle domluvy bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy od 30Kč dle rozsahu a doby trvání
Výuka geologie pro školy na míru (lze i on-line) Přednášky a praktické aktivity v rámci výuky geologie na základních a středních školách (lze i v on-line podobě) – vždy na míru podle ŠVP / RVP / požadavků vyučujícíh a cílové skupiny dle domluvy 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy od 40Kč dle  zaměření, rozsahu a doby trvání
Geologické programy na míru Programy s geovědními aktivitami skládané pro objednané skupiny přímo na míru od úrovně pro MŠ až po SŠ (rýžování, Minecraft, hledání a obtiskávání zkamenělin, vytloukání krystalů, videa a animace, moře a sopky na Berounsku, tvoření, pokusy apod.) dle domluvy bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy dle rozsahu a doby trvání
Do světa pradávných sopek Účastníci se seznámí s pohybem kontinentů a s tím souvisejícím vznikem sopek, osahají si ukázky vulkanických hornin, dozví se, jaké mají sopečné materiály využití a poznají Berounsko jako kraj s dramatickou geologickou minulostí. Součástí projektu je i jednoduchý chemický pokus simulující sopečnou erupci, videoprojekce se záběry vulkánů a výtvarná aktivita. Děti si v rámci programu také namalují vlastní sopku a ozdobí ji skutečným sopečným materiálem (drtí z láv či jiných sopečných produktů). 120 minut bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Putování za zlatem Účastníci se dozví základní údaje o zlatě, jeho výskytu a způsobech těžby. Na pracovních listech se seznámí se vztahem primárnách výskytů zlatých žil a rýžovišť zlata. Ve hře Minecraft Education Edition pak uskuteční výpravu, při které mají objevit a vykopat zlatonosnou křemennou žílu. V letním období může následovat ukázka rýžování zlata. 90 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Kameny pomáhají i vyprávějí Účastníci se seznámí s tím, co nám dává neživá příroda a regionální ukázky nerostných surovin. Dále poznají, co zajímavého můžeme vyčíst z kamenů a co jsme z těch místních zjistili o pradávné minulosti našeho kraje. Součástí programu je skupinové tvoření – malování různých výjevů z geologické minulosti regionu a příkladů využití vzniklých hornin. Malby jsou navázány na vývoj původního prostředí v souvislosti s postupnou změnou pozice našeho regionu v rámci pohybu světadílů. 120 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Jak jsme cestovali Geovědní program zaměřený na objevení pradávných podmínek prostředí z vybraných exponátů (polární prostředí, subtropické až tropické moře, tropické pralesy a pouště a polopouště) a zařazení těchto podmínek do vývoje původní paleopozice našeho regionu na paleogeografických mapách světa. Součástí programu je i malba rekonstrukcí pradávných prostředí odpovídajícím paleogeografické pozici regeionu v jednotlivých obdobích. 120 minut 2. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Pravěký detektiv Program realizovaný především v prostoru expozice Geopark Barrandien zaměřený na odhalování pradávného vývoje našeho regionu z místních kamenů. Účastníci logickými úvahami objeví kameny z pradávných moří, řek i sopek a naučí se odvozovat i hloubku moří, indikátory prokysličení apod. Součástí programu je dále o projekce videí, animací a obrazů, díky které účastníci lépe pochopí objevy učiněné v expozici Geopark Barrandien. 90 minut 3. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Pradávná moře a sopky na Berounsku Jednodušší typ geologického programu pro menší děti, během kterého účastníci poznají příklady místních kamenů původem jak z vyhaslých sopek (lávy, popel), tak i zkameněním mořského dna i se zkamenělými zbytky původních organismů. Součástí programu je dále o projekce videí, animací a obrazů, díky které si účastníci lépe představí pradávnou krajinu. V navazující tvořivé aktivitě si děti namalují výjev pravěké krajiny – sopky a moře. Sopku si mohou odekorovat drcenou lávou a mořské dno pískem. 90 minut MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Vycházka po stopách pradávných sopek kolem Berounky Vycházka s muzejním geologem údolím Berounky. Účastníci se cestou dozví, jak vznikala zdejší krajina, zjistí, co zajímavého můžeme vyčíst z okolních kopců a skal. Na jejich příkladech se naučí rozlišit, zda vznikly sopečnou činností či postupným usazováním materiálu na dně moře. Také se dozví, proč moře zaniklo a jak se dno moře dostalo na dnešní zemský povrch. Účastníci se během vycházky dotknou jak utuhlých láv, tak i zkamenělého mořského dna. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 600,- Kč
Vycházka po stopách pradávných sopek do Svatého Jana pod Skalou s možností sběru zkamenělin Vycházka s muzejním geologem údolím Berounky. Účastníci se cestou dozví, jak vznikala zdejší krajina – sopečnou činností a postupným usazováním materiálu a dně moře a proč moře zaniklo a jak se dno moře dostalo na dnešní zemský povrch. Účastníci se během vycházky dotknou jak utuhlých láv, tak i zkamenělého mořského dna. Součástí vycházky je i možnost sběru zkamenělin a návštěva krasového pramene ve Svatém Janu pod Skalou. 100 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 600,- Kč
Exkurze se sběrem zkamenělin v okolí Koněprus Exkurze spojené se sběrem zkamenělin na bohatých nalezištích v okolí Koněprus. Součástí exkurze je úvodní část věnovaná geologickému vývoji, pradávnému subtropickému až tropickému moři a jeho obvytelům. Následuje vlastní návštěva paleontologické lokality, sběr a určování zkamenělin. Součástí exkurze může být návštěva Koněpruských jeskyní i procházka po trase naučné stezky Zlatý kůň. od 3 hodin dle dohody 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy od 40Kč dle rozsahu a doby trvání
Fotografická šifrovací hra s geologem v Geoparku Barrandien Program pro expozici Geopark Barrandien, kdy účastníci mají za úkol vyhledávat na exponátech vyfotografované detaily. Současně se seznamují s původem exponátů a přiřazují k nim typické fotografie původního prostředí. Správným nalezením vyfotografovaného detailu a propojením exponátu s původním prostředím vzniku vyluští účastníci programu tajnou šifru. Hra vyžaduje spolupráci účastníků ve skupině. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Den s geologem v muzeu (zkameněliny a výroba obtisků, rýžování, hádanky, úkoly apod.) Kombinace různých aktivit pod vedením geovědního edukátora – prohlídka s hádankami, rýžování, výroba otisků zkamenělin, vytloukání a hledání zkamenělin, omalovánky apod. 120 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 40 Kč/žák min. 500,- Kč
Výprava do geologické minulosti Berounska Přednáška s praktickými aktivitami žáků pro školy zaměřená na geologický vývoj Berounska navázaný na základní principy deskové tektoniky a uvedený do souvislosti s pohybem světadílů. Akci je možné uskutečnit i na škole a je možné jej přizpůsobit i do on-line podoby. 90 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Den s geologem v muzeu i na nalezišti zkamenělin Kombinace geovědního vzdělávacího programu v prostorách expozice Geoparku Barrandien i vnitřních expozic muzea a navazující exkurze na paleontologickou lokalitu u Koněprus s možností spojení s prohlídkou Koněpruských jeskyní. celodenní akce 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 90 Kč/žák min. 1500,- Kč
Fotohledačka v geoparku Samostatná aktivita pro běžné návštěvníky expozice Geopark Barrandien. Úkolem je najít a vyfotografovat detaily exponátů dle vzorové předlohy. Případnou pomoc návštěvníkům je schopen zajistit průvodce geoparku. 30 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 10 Kč/žák min. 100,- Kč
Krok za krokem Berounem Účastníci se seznámí s historií, legendami a architektonickým vývojem města Berouna. Povíme si i o pro a proti v případě lokace Berouna, Program bude přizpůsoben věkové kategorii, případně zaměření, skupiny. 90 minut bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Berounské pověsti a legendy Program je určen v první řadě pro menší děti, které se skrze legendy a strašidelné historky pocházející z kronik seznamují s minulostí Berouna. 90 minut MŠ a 1. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Posezení nad mapou města
Program ukáže, jak je možné seznámit se s minulostí města pprostřednictvím názvů jeho ulic. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy
Pravěkem našeho okolí/Pravěk za humny
Přednáška seznámí žáky s ději v našem okolí před příchodem Slovanů. Téma bude vždy přizpůsobeno účastníkům podle toho, odkud pocházejí
dle domluvy 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy
Mimoevropské starověké civilizace Přednáška představí provázanost mezi civilizacemi doby bronzové a zvláště jejich obchodní styky. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Sedm divů světa Přednáška ukáže stavby, které sami lidé starověku považovali za nejúžasnější výtvory lidské mysli. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Antické Řecko Přednáška o antickém Řecku, které je považováno za kolébku evropské civilizace – vzniká zde koncept vědy, formuje se demokracie … Od antického Řacka počíná to, co dnes nazýváme historií, tedy zapisování i dávno minulých dějů a vyvozování z nich plynoucích poučení. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Starověký Egypt – od Nabta Plaja po Byzanc Přednáška o egyptská civilizac, která byla již v mnohém podobná moderní – běžně se používaly matematické rovnice, psaly se “romány” a žáci se dostávali do sporu s učiteli. 60 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Za pokladem Jenštejnského domu Děti pomocí pracovních listů řeší úkoly. Na základě informací nabytých ve stálých expozicích muzea tak získají kód k otevření pokladu. Navíc se osobně setkají s duchem Kateřiny z Jenštejna. Určeno žákům 2. – 4. třídy. 60 minut 1. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Malířova kamenná paleta Tvořivý program s krátkou úvodní přednáškou na téma barvy – jak se v minulosti vyráběly a používaly. Lidé se vždy v průběhu svého vývoje vyjadřovali skrze barevné výtvory – ať již šlo o tetování a pomalovávání těla, barvení oděvů či výzdobu jeskyní a později i dalších obytných a náboženských prostor; pigmenty byly původně získávány z přírodních, zvláště minerálních, zdrojů. Dozvíte se z jakých a sami si nějaké zkusíte vyrobit  použít. 90 minut 1. a 2. stupeň ZŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Navlékání náramků z podrahokamů Tvořivý program pro všechny věkové kategorie. Děti si navléknou vlastní náramek z polodrahokamu a přitom se něco dozvědí o původu těchto kamenů. 30 minut bez omezení běžná školní třída nebo dle domluvy 30 Kč/žák min. 300,- Kč
Jak se žilo před rokem 1989 Výkladový program pro SŠ a 2. st. ZŠ. Pomocí prezentace se žáci seznámí s dějinami každodennosti v době mládí svých (pra)rodičů. 60 minut 2. stupeň ZŠ a SŠ běžná školní třída nebo dle domluvy 20 Kč/žák min. 200,- Kč
Tématické vycházky po okolí Berouna a Českém krasu Speciálně připravené vycházky buď vážící se k výročím či probíhajícím výstavám, případně na objednávku subjektu. dle domluvy dle náplně vycházky běžná školní třída nebo dle domluvy od 30Kč dle rozsahu a doby trvání| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu