Evropské minerální dny 2017

akce | 23. 9. 2017, v 8:15, 9:00 a 10:45 hod.

sraz před MČK: Husovo nám. 87, Beroun

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v Berouně připravují v rámci akce Evropské minerální dny (22. – 24. 9. 2017) na sobotu 23. září 2017 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby.

Účastníci se mohou těšit i na ukázku těžební a dopravní techniky nejen Caterpillar používaných v lomech a presentovaných tentokrát v technických prostorách (nikoliv na dně) lomů doplněnou malým občerstvením. V rámci exkurze proběhne v prostorách lomu i prezentace pyrotechnické služby Policie ČR včetně ukázky pyrotechnického výjezdového vozidla, obleku a imitační pyrotechniky. Součástí programu je i komentovaná prohlídka Geologicko – paleontologické expozice Muzea Českého krasu v Berouně a Geoparku Barrandien vedená paleontology a geology muzea Mgr. Štěpánem Rakem, RNDr. Petrou Přidalovou a Mgr. Pavlem Bokrem.

„V rámci Minerálních dnů 2017 si pracovníci přírodovědného oddělení Muzea Českého krasu, p.o. připravili pro zájemce – kromě komentované prohlídky Geoparku, kdy budou návštěvníci seznámeni s geologickým vývojem Českého krasu a Barrandienu a komentované prohlídky stálé geologicko-paleontologické expozice – také paleontologickou poradnu. Zájemci si mohou donést své nálezy zkamenělin, hornin či minerálů a pracovníci MČK, p.o. se pokusí vše pourčovat, zjistit sběratelskou hodnotu nálezu či jejich potenciální vědecký význam.“

Po ukončení programu EMD budou účastníkům v Muzeu Českého krasu, p.o. až do 17. hodiny zpřístupněny za symbolické vstupné stálé expozice muzea či vyhlídka na město a okolí z ochozu Plzeňské brány. V prostorách muzea bude možno zhlédnout jedinečnou výstavu prací Káji Saudka s názvem Kája Saudek – Tajemství Zlatého koně.

Exkurze pro veřejnost  proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků jednotlivých skupin je v 8:15, v 9:00 a v 10:45 před Muzeem Českého krasu (Husovo nám. 87, Beroun, www.muzeum-beroun.cz).

UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit pouze 40 osob v jedné skupině. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 311 624 101: 9:00 (ne od 10:00) – 12:00, 12:45 – 17:00 do pokladny Muzea Českého krasu, nejlépe ve dnech út – ne. Přihlášky do 18. září. Účast na exkurzi je zdarma.

program_2017
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu