Geologická exkurze do Koněprus

Exkurze | 18. 10. 2014 od10:00

Muzeum Českého krasu vás srdečně zve na tradiční podzimní geologickou exkurzi spojenou se sběrem zkamenělin. Tentokrát navštívíme světově proslulé naleziště u Koněprus, kde se seznámíme s praobyvateli korálových, stromatoporových a mechovkových útesů, které se zde rozkládaly ve čtvrté periodě starších prvohor v devonu.

Nasbíráme si zkameněliny schránek ramenonožců, zdobené mechovky, překrásné ulity plžů a jistě i nějakého toho trilobita!

Sraz na zastávce  MHD „Plzeňka“ v Berouně, odkud odjíždí spoj v 10.18 k jeskyním. Odjezd je plánován autobusem od jeskyní ve 14.28. Majitelé vozů mohou parkovat u jeskyní na parkovišti, kam dorazíme cca v 10:38.

S sebou doporučujeme menší kladivo, pevnou obuv, noviny na balení vzorků, svačinu, vodu a dobrou náladu.

Exkurzi povedou paleontolog muzea Mgr. Štěpán Rak a RNDr. Petra Přidalová, muzejní geolog.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu